ติวเข้ม อสส. ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า

ที่มา : เดลินิวส์


ติวเข้ม อสส. ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า  thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นระดับที่ 3 โดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ซึ่งทางสำนักอนามัย กทม. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับทีม อสส. และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในระดับชุมชน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสปอดอักเสบ เพื่อให้การประสานความร่วมมือเป็นไปในทางทิศเดียวกัน


จึงจัดการอบรมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ให้แก่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ทั้ง 68 แห่ง รวมทั้งสิ้น 748 คน เพื่อขยายต่อความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขอีกประมาณ 10,000 คนได้รับทราบให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้แจกหน้า กากอนามัยไปแล้วกว่า 1.6 ล้านชิ้น โดยแบ่งจุดแจก 7 แห่ง และจะเพิ่มพื้นที่การแจกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะแจกในเขตพื้นที่ชุมชนแออัด พร้อมสั่งการให้ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่ทำความสะอาด เพื่อลดการแพร่กระจายตัวของเชื้อโรค.

Shares:
QR Code :
QR Code