ติวเข้มบุคลากรห้อง ER กล่อมคนเมาไม่ขับ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ติวเข้มบุคลากรห้อง ER กล่อมคนเมาไม่ขับ thaihealth


สสจ.อุดรธานี เปิดกลยุทธลดอุบัติเหตุทางถนน ติวเข้มบุคลากรห้อง ER กล่อมแมงขี้นาคกลับใจไม่ขับขี่หลังมึนเมาด้วยหลักจิตวิทยา มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนเจ็บจากการเมาแล้วขับ


นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแบบสร้างโอกาสให้แมงขี้นากกลับใจในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรในห้อง ER เกิดความรู้เกิดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้รับบริการที่บาดเจ็บจากการเมาแล้วขับ หรือกลุ่มแมงขี้นาก เพื่อให้คำแนะนำแบบสั้นในการกระตุ้นมุมมองเห็นความสำคัญในการดูแลตนเอง โดยการเชื่อมโยงสิ่งสำคัญในชีวิตของผู้ป่วยกับผลกระทบจากการดื่มสุรา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบสั้นกับกลุ่มเมาแล้วครับขณะบาดเจ็บที่ห้อง ER ซึ่งผลวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการลด-เลิกดื่มสุรา โดยมีนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากรห้อง ER ของโรงพยาบาล ตำรวจ และบริษัทกลางฯ ณ ห้องประชุมแกรนด์ประจักษ์ตรา โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


นายแพทย์อุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีสถิติที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่จากการสำรวจผู้บาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พบว่ายังมีพฤติกรรมเดิมๆ คือการเมาแล้วขับ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนตลอด 365 วัน และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตสุ่มเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุซ้ำหรือเฉี่ยวชนคนอื่น เพื่อเป็นการปรับความคิดเสริมพลังกลุ่มเมาแล้วขับขี่ สร้างแรงจูงใจขับขี่ปลอดภัย กรมส่งเริมสุขภาพจิต จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และเครือข่าย ศปถ. จังหวัดอุดรธานี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดโครงการอบรมให้คำปรึกษาแบบสร้างโอกาสให้แมงขี้นากกลับใจในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมในวันนี้ ส่วนรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 1 มิ.ย. 61 และรุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 5 มิ.ย. 61

Shares:
QR Code :
QR Code