ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์

featured

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ได้จัดกิจกรรม “ติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 โดยภายในงานได้เน้นเรื่องการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ (วีลแชร์), ที่จอดรถและห้องน้ำเฉพาะสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมถึงผู้ที่มีสรีระที่อ้วน เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/yYtCmV

Shares:
QR Code :
QR Code