ติดเหล้า ดูอย่างไร?

ที่มา: คู่มือ “ชุมชนคนสู้เหล้า” เพื่อการรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา


ติดเหล้า ดูอย่างไร? thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ให้เป็นองค์กรประสานโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบัน พบข้อมูลกลุ่มคนงดดื่ม-งดการดื่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยชุมชนมีส่วนร่วมการที่ชุมชน/คนรอบข้างทำกิจกรรมเชิญชวนผู้มางดเหล้ามีประโยชน์มากกับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้า ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ทั้งด้านการลดการบริโภค ประหยัดค่าใช้จ่าย สุขภาพ และการทำงาน


ใครคือคนที่เรียกว่า “ผู้ติดสุรา” อาการที่สามารถสังเกตคนติดสุราได้อย่างน้อย 3 ใน 7 ข้อ ต่อไปนี้


1. ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม                                             


2. มีอาการขาดสุรา  เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม


3. ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้


4. ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้


5. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม


6. ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม  การหย่อนใจอื่นๆ  หรือหยุดงาน เนื่องจากใช้เวลาในการดื่มสุรา


7.ยังคงดื่มอยู่  แม้จะทราบว่ามีโอกาสก่อหรือกระตุ้นปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจที่มีแล้วให้เกิดขึ้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code