ตามดูปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

           ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จะหันไปทางไหนก็เห็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง ที่จังหวัดศรีสะเกษก็เช่นกัน นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2554 แต่ที่สำคัญของการจัดงานปีใหม่ครั้งนี้ คือ ต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ตามดูปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

เหตุที่การจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ต้องปลอดแอลกอฮอล์ เนื่องจากเห็นว่าแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุของการเกิดภัยอันตรายอื่นๆ มากมาย นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมของเหล่ากาดชาดจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด เพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริง และกิจกรรมประกวดต่างๆ ของชาวศรีสะเกษ  โดยปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ออกประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.. 2553 เพื่อใช้ในงาน “เทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2554 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

            กิจกรรมในงานเป็นอย่างสนุกคึกครื้นและสงบเรียบร้อย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เดินเยี่ยมชมตามร้านค้าต่างๆ และซุ้มนิทรรศการแต่ละหน่วยงาน เพื่อปักธงปลอดเหล้าและเยี่ยมชม กิจกรรมรณรงค์ของเด็กเยาวชนศรีสะเกษ และการเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์

หลังจากนั้นได้เยี่ยมชนนิทรรศการครบทุกจุดแล้วได้แวะชมศูนย์ war room ซึ่งเป็นจุดประชุมหารือแล้ววางแผนการเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่และเยาวชนในแต่ละวัน ซึ่งผู้พบเห็นผู้กระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์แจ้งเหตุ war room โทรฯ 085-779-4145

 

            เด็ก เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบ และเยาวชน จะมีการประชุมสรุปข้อมูลและวางแผนการทำงานในแต่ละวัน ในเวลา 10.00 . – 17.00 . และ 17.00 – 24.00 . เดินเฝ้าระวังการขาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่ดูแลของตนเองตามได้รับผิดชอบ (ความผิดตาม ม.27 และ ม.31 ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ..2551 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) บรรยายบริเวณคอนเสริต์ชาวศรีสะเกษนั่งชมอย่างเรียบร้อยงานวันแรกไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง

 

            เทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2554 จึงรื่นเริงโดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง

       เรียบเรียงโดย ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

update:2-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code