“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”

“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประกาศเดินหน้าลดผู้สูบบุหรี่ให้เหลือ 1 ใน 4 และจัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ได้ร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของของการดำเนิน งาน โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีเป็นประธาน

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าว่า จากความพยายามของทุกฝ่าย ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยลดลงจากร้อยละ 60 เมื่อ 25 ปีก่อน ลงมาเหลือ ร้อยละ 45 ในปัจจุบัน ในขณะที่หญิงไทยสูบร้อยละ 2.6 และมีคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วประมาณ 6 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิและเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ก็ยังมีภาระกิจที่ท้าทาย เพราะอัตราการสูบบุหรี่ของ ชายไทยยังสูงถึงร้อยละ 45 ขณะที่จำนวนคนไทยที่สูบบุหรี่ก็ยังมีมากถึง 13 ล้านคน บุหรี่ก่อความสูญเสียต่อประเทศ ชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เกือบห้าหมื่นคน เราจึงยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก เมื่อ เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่อัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 20 และเป้าหมายของประเทศเหล่านั้นอยู่ที่การลดอัตราการสูบบุหรี่ ให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 10

“ตั้งเป้าลดผู้ชายสูบบุหรี่ ให้เหลือ 1 ใน 4”ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า มูลนิธิฯ ตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะลดอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายไทยลง ให้เหลือต่ำกว่า 25% หรือเหลือ 1 ใน 4 ให้จงได้ ส่วนผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จะต้องปลอดภัยจากควันบุหรี่โดยอาศัยทั้ง มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายอย่างจริงใจที่มีส่วนร่วมงานกับมูลนิธิฯ ในการ สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ และร่วมกันผลักดันกฎหมายต่างๆ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะยังคงยืนหยัดทำงาน ร่วมกับภาคี เครือข่ายอย่างแข็งขันต่อไป  เพื่อให้ประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code