ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ที่มา : www.naewna.com


ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


ปภ.จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ทำหน้าที่อำนวยการ เชื่อมโยงการสั่งการ และวางมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม โดยกำหนดดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ในส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยการ และเชื่อมโยงการสั่งการ รวมถึงวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน


ทั้งนี้ ได้กำหนดเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. และแถลงข้อมูลการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นประจำทุกวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 5  มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียและมีจิตสำนึกในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เหนือสิ่งอื่นใด การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะบรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียได้ หากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เร็ว เมา โทร ง่วง…ไม่ขับ รวมถึงมีวินัยและน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพียงเท่านี้ทุกการเดินทางบนท้องถนนจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ