ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกแห่งแรก หนึ่งก้าวสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดโครงการและอ่านสาร “วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ที่มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะออทิสซึม โดย พก. มีหน่วยงานที่ดูแลบุคคลออทิสติก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.นนทบุรี และที่ จ.ขอนแก่น สำหรับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ถือเป็นศูนย์เตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกเข้าสู่การจ้างงานแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้บุคคลที่มีภาวะออทิสติกในประเทศไทยจากข้อมูลของมูลนิธิออทิสติกไทยระบุมีจำนวนกว่า 300,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่สามารถทำงานเลี้ยงชีพและมีรายได้ประมาณ 200 คนเท่านั้น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน


ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็กออทิสติก ให้เปิดใจยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกัน ก็พร้อมทุ่มเทและสู้ไปด้วยกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการรักษา โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สังเกตบุตรหลานหากมี 4 สัญญาณเตือน คือ “ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง” ให้รีบพาเข้ารับการตรวจวินิจฉัย เพราะการได้รับการบำบัดฟื้นฟูในช่วงเด็กอายุ 2-5 ปีแรก จะให้ผลดีต่อการพัฒนาสมอง ทำให้เด็กสามารถมีชีวิตปกติแบบคนทั่วไปได้ดี ในส่วนของกรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านออทิสซึม ดำเนินการพัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code