ตั้งทีมผนึกกำลังลดอุบัติเหุต จยย. นำร่องใช้ปีใหม่ 62

ที่มา : เดลินิวส์


ตั้งทีมผนึกกำลังลดอุบัติเหุต จยย. นำร่องใช้ปีใหม่ 62 thaihealth


แฟ้มภาพ


“คมนาคม” จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าตั้งคณะทำงานรณรงค์ความปลอดภัยจาก จยย.คิกออฟระดมสมองสิ้นเดือนนี้ เพื่อคลอดมาตรการลดอุบัติเหตุจากรถ จยย. จริงจัง คาดนำร่องใช้ปีใหม่ 62


นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้หารือกับกระทรวงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในไทย รวมทั้งการคาดการณ์ของ WHO ในอนาคตด้วย ซึ่งสถิติการเสียชีวิตทางถนนเกิดจากรถจักรยานยนต์ (จยย.) เป็นสาเหตุ ประมาณ 30-40% ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก ประกอบกับสถิติการจดทะเบียนรถ จยย. ปัจจุบันมีประมาณ 20 ล้านคัน และยังไม่ทราบว่ารถ จยย. ที่ยังไม่จดทะเบียนมีอีกกี่คัน แม้จะทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุจาก จยย. อยู่แล้ว แต่ยังเกิดปัญหาอยู่ ดังนั้นมีแนวความคิดถ้าลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก จยย. ได้จะช่วยลดจำนวนอุบัติบนท้องถนนได้จำนวนมาก เพราะภาพรวมอุบัติเหตุบนท้องถนนมี จยย. ส่วนใหญ่ กระทรวงคมนาคมจึงเน้นการลดอุบัติเหตุจากลด จยย. ส่วนมาตรการลดอุบัติเหตุจากรถประเภทอื่นๆ ยังดำเนินการควบคู่กันเหมือนเดิม ขณะนี้กระทรวงร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิเมาไม่ขับ และองค์กรด้านความปลอดภัย และตำรวจ จัดตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับรณรงค์ความปลอดภัยจาก จยย. เพื่อหามาตรการ ข้อเสนอที่นำมาปฏิบัติร่วมกันได้ ทั้งรถ จยย. การช่วยเหลือต่างๆ โดยมีกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่องนี้


นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับคณะทำงานเรื่องนี้จะประชุมนัดแรกสิ้นเดือนนี้ เพื่อหามาตรการ และข้อแนะนำต่างๆ ขณะนี้แต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาประชุม ซึ่งขณะนี้กระทรวงอยู่ระหว่างรวมรวบข้อมูลอุบัติเหตุจากรถ จยย. ย้อนหลัง 5 ปี รวมทั้งข้อมูลและมาตรการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ปี 61 การเกิดอุบัติเหตุที่มีรถ จยย. มาเกี่ยวข้องทั้งเป็นต้นเหตุกี่ครั้ง การเสียชีวิต บาดเจ็บ และสาเหตุ เกิดอุบัติเหตุทางตรง ทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก เพื่อนำมาพิจารณาและคิดเป็นมาตรการใหม่ขึ้นมา ให้เกิดการแก้ไขที่ตรงจุด และแนวทางที่ทุกหน่วยงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ สมมุติเรื่องนี้สามารถรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากรถ จยย. ได้ ทำให้ภาพใหญ่การเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนจะลดลงได้มาก เช่น มีผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน 100 คน แบ่งเป็นรถ จยย. 30-40 คน จะทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถ จยย. กับรถประเภทอื่นบนถนนน้อยลงด้วย 


นายสราวุธ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะแตกต่างจากการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทั่วไปหรือไม่นั้น อย่างกรณีรถ จยย. ขับย้อนศร ขับตัดหน้า ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งสาเหตุอาจจะขับขี่ไม่คล่องหรือวุฒิภาวะไม่พอ ดังนั้นกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ต้องรณรงค์ให้มีใบอนุญาตขับรถ บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น ทำให้ผู้ใช้รถ จยย. จะมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น ส่วน รถ จยย. ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนต้องนำมาจดทะเบียนให้เข้ามาสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเข้มข้นการสวมหมวกกันน็อค นอกจากนี้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ต้องมีมาตรการที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก จยย. และมาตรการหลังเกิดอุบัติเหตุลดความรุนแรงไม่ให้มีผู้เสียชีวิต โดยต้องตรวจสอบสภาพถนนและกายภาพทางสม่ำเสมอ ส่วนองค์กรอื่นๆ ต้องรณรงค์ให้เมาไม่ขับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.ย. แล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วนหน่วยงานอื่นอาจจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาออกเป็นมาตรการลดอุบัติเหตุสำหรับรถ จยย. โดยเฉพาะ หรือมีการแก้ไขกฎหมาย คาดว่ามาตรการนี้จะนำไปใช้นำไปสู่การปฏิบัติได้ในเทศกาลปีใหม่ 62 

Shares:
QR Code :
QR Code