ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง


ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย thaihealth


ในการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ผ่านมา มีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 2 คนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย


ประกอบด้วย “น้ำพุ" ปุณณพัทธ์ อรุณณิชย์ตระกูล และ "แนน" ภัทรวดี ใจทอง "แนน" เป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ปัจจุบัน ศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


“เริ่มทำกิจกรรมตอนที่ไปเข้าค่ายกับเอ็นจีโอด้านเอดส์ตั้งแต่อยู่ ม.2 แล้วทำงานเยาวชนมาตลอด ต่อยอดมาทำงานกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งก็มีงานเรื่องเอดส์และเรื่องเพศที่เป็นความสนใจของเราอยู่ด้วย


สิ่งที่ทำให้คิดว่า งานเรื่องเพศสำหรับเยาวชนมีความสำคัญ คือมีครั้งหนึ่งที่ไปขอทำกิจกรรมกับน้องมัธยมต้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจารย์โรงเรียนนั้นไม่อนุญาต เพราะเห็นว่าเราพูดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยด้วย เขามองว่าเด็กไม่ควรสนใจเรื่องนี้


ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย thaihealth


เราพยายามกันมาก จนในที่สุดได้เข้าไปจัดกิจกรรม พบว่าเด็กแทบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย แต่มีความสนใจ น้องๆ ถามเยอะมาก บอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนที่ไปมีเพศสัมพันธ์ ไม่บอกว่าเป็นปัญหาของตัวเอง ทำให้รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเด็ก และถ้าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยไม่มีความรู้ก็น่าเป็นห่วง


ตนยังไม่เคยเข้าประชุมระดับชาติ ตอนแรกรู้สึกเกร็ง แต่พอพูดไปตามที่เตรียมประเด็นมา แล้วผู้ใหญ่ในที่ประชุมให้ความสนใจ ก็รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น คนที่เข้าร่วมประชุมดูมีความตั้งใจ และมีมุมมองที่ค่อนข้างทันสมัย มองว่าบทบาทของเยาวชนที่กำหนดใน พ.ร.บ.น้อยไปหน่อย เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะไปพูดในฐานะตัวแทนเยาวชน มีหลายประเด็นที่ตกหล่นไป หนูกับเพื่อนก็ช่วยกันนำเสนอ "อย่างเช่นเรื่องการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน รวมทั้งประเด็นความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มชายขอบต่างๆ ถึงจะเป็นกฎหมายเรื่องท้องวัยรุ่น แต่หนูคิดว่าน่าจะครอบคลุมเรื่องเพศที่เป็นปัญหาใหญ่ของเด็กยุคนี้ค่ะ"


ทั้งนี้ แนน ภัทรวดี เป็นหนึ่งในเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่กับ พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น” ซึ่ง สคส. จัดร่วมกับ UNFPA Thailand เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมการแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?” ที่กรมอนามัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

Shares:
QR Code :
QR Code