ตับพัง…ทุกครั้งที่ดื่ม

ที่มา : อินโฟกราฟิก “พักดื่ม = พักตับ = ตับฟื้นฟู” โดย กระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย, สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตับพัง...ทุกครั้งที่ดื่ม thaihealth


เหล้า…ไม่เคยปราณีใคร ตับพังทุกครั้งที่ดื่ม ปรึกษาเลิกเหล้า โทร.1413


เมื่อดื่มเหล้า เซลล์ตับกำจัดสารพิษจากแอลกอฮอล์ทำให้ตับสูญเสีย การทำงานเกิดไขมันสะสมในตับ


ยิ่งดื่มมาก เซลล์ตับยิ่งทำงานหนักและถูกทำลายมากขึ้น สารพิษถูกกำจัดได้น้อยลง เอ็นไซม์สูงขึ้นกลายเป็นตับอักเสบ และไขมันแทรกตับ


ทุกครั้งที่ดื่ม เซลล์ยิ่งทำงานหนัก จะเกิดภาวะผังผืดและเป็นแผลในเนื้อเยื่อตับ จนเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด


สุดท้าย ตับตายไม่รู้ตัว!


ตับ…ผู้จัดการใหญ่ที่สุดของร่างกาย หน้าที่สำคัญขณะยังมีชีวิต


สร้าง/ส่งออกสารอาหาร สร้างโปรตีนช่วยอุ้มน้ำ เกลือแร่ และโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด


ผลิตน้ำดี ทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมไขมันในอาหารเข้าสู่ร่างกาย


เป็นคลังเก็บรักษาพลังงาน สะสมสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย


รักษาความสะอาด ทำหน้าที่ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์


เป็นเกราะกำบังให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย

Shares:
QR Code :
QR Code