ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ตัดวงจรชีวิตยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


เเฟ้มภาพ


นครตรัง เดินหน้าตัดวงจรชีวิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค อย่างต่อเนื่อง


นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าฝนมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งโรค ก็คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงต้องช่วยกันป้องกันยุงลายแพร่เชื้อด้วยการตัดวงจรชีวิตยุงลายโดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก  2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย


“เทศบาลนครตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลนครตรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย พร้อมกำชับให้ อสม.ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกันค้นหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในที่พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียงภายในชุมชน ทุกๆ 7 วันอย่างต่อเนื่องด้วย” นายวัลลภ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code