‘ตลาดนัดปันยิ้ม’ ตลาดเล็ก ๆ ของเด็กเมืองเพชร

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี


'ตลาดนัดปันยิ้ม' ตลาดเล็ก ๆ ของเด็กเมืองเพชร thaihealth


ตลาดนัด จะไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ขายของอีกต่อไป เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา “ตลาดนัดปันยิ้ม” ตลาดเล็ก ๆ ของเด็กเมืองเพชร ยังเป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้และสร้างรอยยิ้มให้กับใคร ๆ ต่อใครอีกมากมาย


โดยกลุ่มเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี ดีจัง 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มรักษ์หนองปรง กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี กลุ่มรักษ์ป่าชายเลน กลุ่มกระสวยน้อย กลุ่มละครหุ่นคน กลุ่มลูกหว้า สมทบด้วยกรุสมบัติแม่น้ำเพชร และช่างเหน่งเคลือบเงาไม้ ได้ร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรม 'ตลาดนัดปันยิ้ม' กันขึ้นที่ศาลาเชิงเขา เขาวังเคเบิ้ลคาร์ แถมมีน้าสกุล พร้อมเพื่อน มาร่วมสร้างความสุขด้วยเสียงเพลงให้ด้วย โดยแต่ละกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาการสืบค้น สื่อ ศิลปะในชุมชน แล้วพากันไปเรียนรู้จากผู้รู้ในท้องถิ่น จากนั้นนำความรู้นั้นมาออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารถึงเรื่องราวของชุมชนของตนเอง


ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันนั้นมีทั้งซุ้มกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และได้นำพาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อน ๆ ที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ต่างก็ได้รับประสบการณ์ดี ๆ กลับชุมชนของตนเองไปมากมาย


 

Shares:
QR Code :
QR Code