ตร.ห่วง 3 พฤติกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ยอด ‘เสพยา-เลียนดารา-มีเซ็กซ์’ พุ่ง

ตะลึง ด.ญ.13 เก็บสถิติเพศสัมพันธ์ เหตุค่านิยมเพื่อนในกลุ่ม

 

ตร.ห่วง 3 พฤติกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ยอด ‘เสพยา-เลียนดารา-มีเซ็กซ์’ พุ่ง            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการเป็นประธานงานสัมมนาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 400 คน ว่า จากกระแสเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้เยาวชนไทยและประชาชนต่างพากันชื่นชมกับวัฒนธรรมต่างชาติและรับวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้ามาโดยขาดการเลือกสรร เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทางเอกลักษณ์และความมั่นคงทางสังคม และก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบทางวัฒนธรรมไทยอย่างรุนแรง

 

            ดังนั้น การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะองค์กรชุมชนที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด ต้องร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ตนอยากให้เป็นหน่วยงานแบบ one stop service คือให้บริการประชาชนได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานรับผิดชอบของ วธ. อาทิ งานเฝ้าระวังวัฒนธรรม งานโบราณคดี-โบราณสถาน งานศาสนา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งทาง วธ.จะจัดสรรงบประมาณลงไปสนับสนุน

 

            ด้าน พ.ต.ท.อภิรัฐ พุ่มกุมาร รองผู้กำกับการ ปฏิบัติราชการศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจ (ศปช.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวบรรยายเรื่อง “สภาวการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน” ว่า ปัญหาของเยาวชนไทยที่มากที่สุดยังเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยเด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งกลายเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด โดยให้เด็กเป็นผู้ขายหรือส่งของให้

 

            ส่วนปัญหารองลงมาคือปัญหาเรื่องการบริโภคและเสพสื่อต่างๆ ที่ถือว่าเป็นปัญหาที่กำลังมาแรงมาก และจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ได้ ทั้งการติดยาเสพติด มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันเนื่องจากการเสพสื่อต่างๆ ที่เข้ามาโดยไม่มีวิจารณญาณ ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การที่เด็กมักจะเลียนแบบพฤติกรรมของดารานักแสดงที่ไม่เหมาะสม อย่างการที่ดาราบางคนเปลี่ยนแฟนบ่อย มีแฟนหลายคน กลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็ก หรือแม้กระทั่งละครหรือภาพยนตร์ที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดที่มีตัวเอกเป็นผู้ค้า หากตอนจบยังค้างคาว่าผู้ที่ค้ายาเสพติดไม่ได้ถูกลงโทษ ก็ทำให้เด็กมีความคิดที่จะเลียนแบบได้ด้วย

 

            พ.ต.ท.อภิรัฐกล่าวต่อว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นอีกปัญหาที่น่าเป็นห่วง เพราะปัจจุบันช่วงอายุของเด็กและเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ลดน้อยลงเหลือประมาณ 13 ปี ก็มีพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่ตนไปพบเด็กผู้หญิงอายุ 13 ปี มีบัญชีรายชื่อผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากค่านิยมที่ต้องการเข้ากลุ่มเพื่อนผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ให้ได้ ทั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่เด็กเท่านั้น เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาหญิงกับชายอยู่ด้วยกันก็มีจำนวนมาก เช่น จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 80 ของหอพักและอพาร์ตเมนต์ย่านมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯจะมีนักศึกษาหญิงและชายอยู่ด้วยกัน

 

 

 

 

 

ที่มา:  หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update 16-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code