ตร.สัตหีบนำทีมเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติด

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


ตร.สัตหีบนำทีมเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติด thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เข้าไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้หาวิธีสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากการศึกษาค้นคว้าเห็นว่า โครงการD.A.R.Eซึ่งเป็นโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา


พ.ต.อ. ชโลธร เปรมปรี ผกก.สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิโรจน์ จริตรัมย์สวป.สภ.สัตหีบ เป็นประธานปิดการฝึกอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียนD.A.R.E.ประเทศไทย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 217 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมในพิธีปิด


          พ.ต.ต.วิโรจน์ จริตรัมย์สวป.สภ.สัตหีบ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ตระหนักถึงมหันตภัย การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เข้าไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้หาวิธีสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากการศึกษาค้นคว้าเห็นว่า โครงการD.A.R.Eซึ่งเป็นโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกว่า สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างได้ผลกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนโครงการเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2542 โดยมีหลักสำคัญหลายประการ คือ การให้ข้อมูลของโทษบุหรี่ สุรา และยาเสพติด การสอบให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติดเมื่อมีแรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกัน และการเสนอทางเลือกนอกเหนือกรต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

Shares:
QR Code :
QR Code