ตรวจเช็คว่า ขี้ลืม หรือ สมองเสื่อม

ที่มา : http://talkaboutsex.thaihealth.or.th


ตรวจเช็คว่า ขี้ลืม หรือ สมองเสื่อม thaihealth


เราจะทราบได้อย่างไรว่า เราขี้ลืม หรือ เป็นโรคสมองเสื่อม!!…เมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่าคนสนิทกำลังมีความจำผิดปกติ หรือขี้ลืมอยู่บ่อยๆ ต้องนำผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ แพทย์จะดำเนินการซักประวัติ ซักอาการของผู้ป่วย เพื่อประเมินว่า ผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อมหรือขี้ลืมธรรมดา


หากซักประวัติแล้ว พบว่าใช่ก็จะหาสาเหตุ แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาและอาการอื่นๆ เช่น มีไข้ เป็นลม หอบ เป็นต้นนอกจากนี้ยังสบถามเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินชีวิต ประวัติการบาดเจ็บทางสมอง อาหารการกิน การใช้ยา โรคประจำตัวต่างๆ


การทดสอบสมรรถภาพของสมอง


แพทย์จะให้ผู้ป่วยตอบคำถามหลายๆ อย่าง เพื่อที่จะดูว่า สิ่งที่ผู้ป่วยบ่นว่าลืมนั่นลืมนี่ เป็นอาการลืมที่พบได้ในคนทั่วไป หรือมีลักษณะแนวโน้มว่าจะเป็นสมองเสื่อม ผู้ป่วยต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา สถานที่ ที่อยู่ สิ่งแวดล้อมต่างๆ อาจจะให้ผู้ป่วยทำกิจกรรม เช่น วาดรูป เขียนนาฬิกา หรือให้บวกเลข เพื่อดูว่าสมองทำงานปกติหรือไม่


การตรวจทางห้องปฎิบัติการเอ็กซเรย์สมอง


เนื่องจากสาเหตุสมองเสื่อมเป็นได้หลายประการ อาจจะเกิดจากความผิดปกติแปรปรวนของระบบเมตาโบลิกจึงต้องเจาะเลือด เพื่อดูว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่ และทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูว่า ผู้ป่วยมีเนื้องอกหรือความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่


ทั้งหมดนี้มาประมวลรวมกันแล้วแพทย์ก็จะสามารถให้คำตอบได้เป็นแนวทางว่า ผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ ถ้าเป็นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร หากคนใกล้ตัวคุณมีอาการผิดแปลกด้านความจำ ให้รีบพามาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุก่อนจะสายเกินไปจนจำอะไรไม่ได้เลย


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ