ตรวจสุขาภิบาล อาหารใน16โรงเรียน

ที่มา : แนวหน้า


ตรวจสุขาภิบาล อาหารใน16โรงเรียน thaihealth


แฟ้มภาพ


ผอ.บางกอกน้อย ลุยตรวจสุขาภิบาล อาหารใน 16 โรงเรียน


นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กล่าวว่า เขตจะดำเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร แนะนำให้ผู้สัมผัสอาหารทุกคนในโรงเรียนเข้ารับการประเมินความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์ สารซาลิซิลิคสารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน และตรวจสอบหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้


วันที่ 4 ม.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วันที่ 7 ม.ค. 2562 โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนโฆสิตสโมสร วันที่ 9 ม.ค. 2562 โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี โรงเรียนนฤมลทินธนบุรีโรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา วันที่ 11 ม.ค. 2562 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนสุภัทรา วันที่ 14 ม.ค. 2562 โรงเรียนดรุณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา โรงเรียนธรรมภิรักษ์ธนบุรี โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย วันที่ 17 ม.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม วันที่ 18 ม.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม และวันที่ 21 ม.ค. 2562 โรงเรียนดิลกศึกษา โรงเรียนศุภวรรณ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ