ตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ thaihealth


แฟ้มภาพ


          จังหวัดกาฬสินธุ์ นำแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ได้รับการรักษาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก


ในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทย และปัญหาวัณโรคยิ่งรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมวัณโรคทุกกลุ่มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องขังในเรือนจำ เพราะมีอัตราการป่วยสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10 เท่า เนื่องจากมีการแพร่กระจายติดต่อกันเองระหว่างผู้ต้องขัง เพราะผู้ต้องขังอยู่อย่างแออัด การหมุนเวียนอากาศได้น้อยจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย


          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้นำแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยในระยะเริ่มแรก ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งลดปัญหาการดื้อยาวัณโรคในจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การเอกเรย์ปอดและส่งตรวจเสมหะเพื่อตรวจคัดกรองวัณโรค การให้คำปรึกษา การตรวจหาเชื้อเอชไอวี การประเมินสุขภาพจิต และการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code