ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุรับภัยหนาว

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุรับภัยหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งร้อน มีฝนตกและหนาวเย็น ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว 


นายอำนวย ภูทองกลม ผอ.รพ.สต.บัวบาน จ.กาฬสินธุ์   กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรู้วิธีรักษาสุขภาพ รวมทั้งมีการคัดกรองโรคในเบื้องต้น จึงได้จัดตารางตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกช่วงวัย ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยปกติเปิดบริการที่ รพ.สต. ครั้งนี้ ได้ประกาศเชิญชวนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่สุขศาลาในวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพในเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้เข้ามารับบริการ


ด้านนางมุกดา พละชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัยนั้น ส่วนใหญ่พบมีอาการของโรคเบาหวาน และโรคความดัน ขณะที่ในกลุ่มวัยทำงานจะพบสารตกค้างในกระแสเลือด ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก หากมีการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกิน หรือหลบเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ก็สามารถที่จะบรรเทาอาการและบำบัดรักษาให้หายได้ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพอย่างสุขวิธี รวมทั้งแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะตามวัยด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ