ตรวจสอบพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ประกาศพื้นที่ปฏิบัติการ 60 พื้นที่ 44 จังหวัด ถนนข้าว 16 แห่ง เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ปลอดเหล้าในวันสงกรานต์ ปี 2554


ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก

Shares:
QR Code :
QR Code