ตรวจตับอักเสบ B, C ฟรี 23-26 ก.ค.นี้

ที่มา : แนวหน้า


ตรวจตับอักเสบ B, C ฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ กำหนดจัดกิจกรรม “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” ให้บริการตรวจตับอักเสบชนิด B และ C ฟรี


นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ กำหนดจัดกิจกรรม “ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ” ให้บริการตรวจตับอักเสบชนิด B และ C ฟรี ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 5 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้-26 กรกฎาคม 2562 ดังนี้


  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ สอบถามโทร 082-9406308
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โรงพยาบาลสิรินธร สอบถามโทร 02-3286760
  • วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนลีลาวดี ลานหน้าโรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลตากสิน สอบถามโทร 02-4377677
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สอบถามโทร 02-2897986


สำหรับประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร ก่อนเข้ารับบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร.ของโรงพยาบาลที่ท่านสะดวกเข้ารับการตรวจ

Shares:
QR Code :
QR Code