ตรวจตับอักเสบฟรีถวายพระราชกุศล

ที่มา :  แนวหน้า


ตรวจตับอักเสบฟรีถวายพระราชกุศล thaihealth


แฟ้มภาพ


กรุงเทพมหานคร รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ ป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน แถลงข่าวโครงการ "ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ รณรงค์ป้องกันโรคตับอักเสบ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคตับอักเสบ ป้องกันการเกิดโรค ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยกรุงเทพมหานครจะตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 1,066 ราย ณ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 เวลาราชการ


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากการ สำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากรกว่า 320 ล้านคนทั่วโลก ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ซึ่งโรคมะเร็งตับเป็นโรคที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังประมาณ 3-5 ล้านคน เฉพาะกรุงเทพมหานคร ประมาณ 7-8 แสนคน โดยพบความชุกของไวรัสตับอักเสบบีในคนไทย ประมาณ 4.6-8% และพบความชุกของไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 0.9-2.2% ทั้งนี้ โรคตับอักเสบเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมะเร็งตับ ซึ่งในปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทย


ฃจากข้อมูลสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2559) พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งโรคมะเร็งตับยังพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพศชาย ซึ่งหากตรวจพบไวรัสตับ จะรักษาโดยการให้ยา 90% จะสามารถหายได้


จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรอง ดังนี้ รพ.สิรินธร วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รับการตรวจได้ 300 คน, รพ.กลาง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561, รพ.ตากสิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทั้ง 3 รพ.รับได้แห่งละ 500 คน

Shares:
QR Code :
QR Code