ดูแลสุขภาพ ห่างไกลไข้หวัดใหญ่

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ดูแลสุขภาพ ห่างไกลไข้หวัดใหญ่ thaihealth

แฟ้มภาพ 


คร.เผยอากาศแปรปรวน แนะดูแลสุขภาพห่างไกลไข้หวัดใหญ่


นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมี ฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ ซึ่งในช่วง อากาศแปรปรวนเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ที่พบได้บ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง กลุ่มเสี่ยงที่เจ็บป่วยได้ง่ายและอาการรุนแรงกว่า ประชาชนทั่วไป ได้แก่ 1.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2.กลุ่ม ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 3.หญิงมีครรภ์ และ 4.กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดเรื้อรัง เป็นต้น


การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ควรดูแลตนเองด้วยการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ กำจัดเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดมากับมือ รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสม สวมใส่เสื้อผ้าให้พอเหมาะกับสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่มีคนแออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก เป็นต้น ควรหมั่นทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท


 

Shares:
QR Code :
QR Code