ดูแลสุขภาพดีห่างไกลโรคอัลไซเมอร์

          แพทย์ย้ำดูแลสุขภาพดีห่างไกลโรคอัลไซเมอร์


/data/content/25832/cms/e_adfgmptwz123.jpg


          พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน อาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมประเทศไทย กล่าวว่า โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคสมองเสื่อม อุบัติการณ์ของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทยยังไม่มีการเก็บสถิติโดยตรง แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคนจะมี 10% หรือประมาณ 7 แสนคนจะป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์มีทั้งที่ญาติรู้และไม่รู้ว่าผู้สูงอายุป่วย ขณะเดียวกันเพศหญิงจะป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศชายมีอายุสั้นกว่าเพศหญิง จะพบได้ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป


          "อาการทั่วไปของผู้ป่วยอัลไซเมอร์คือ หลงลืมเรื่องราวต่างๆรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน และญาติพี่น้อง จำแนกซ้าย-ขวา หรือจำทางไม่ได้ พูดเรื่องเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา และหากเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีการสูญเสียความสามารถในการรับประทานอาหารและการเดิน"


          พญ.สิรินทร กล่าวว่า ทั้งนี้กลับพบว่า ผู้ที่จะพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ คือ เพื่อนร่วมงานมากกว่าญาติพี่น้อง เนื่องจากผู้ร่วมงานจะสังเกตเห็นความผิดปกติของผู้ป่วยได้มากกว่าครอบครัว ที่ส่วนมากคิดว่าอาการหลงลืมเป็นเรื่องธรรมดาของคนสูงอายุ


          สำหรับการป้องกัน ควรเริ่มตั้งแต่การดูแลเรื่องอาหาร ควรเลือกรับประทานที่ดีมีประโยชน์, ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในต่างประเทศพบว่า ผู้ที่ออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอจะเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย,หมั่นเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ, อารมณ์ดี ไม่เครียด, เขียนและอ่านหนังสือ เพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการ


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย 

Shares:
QR Code :
QR Code