ดูแลคนชราธ.ค.นี้ผุดศูนย์ 3 วัย 6 เขต

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ดูแลคนชราธ.ค.นี้ผุดศูนย์ 3 วัย 6 เขต thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม. สร้างศูนย์ 3 วัย 6 เขตดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต


          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต อันใกล้นี้ ในภาพรวมการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครพร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุ โดยมีแผนก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครบ 4 มุมเมือง ในปี 2561 รวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านในชุมชนต่างๆ สำนักอนามัยก็มีแนวทางดำเนินการ ส่วนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราจะทำศูนย์ 3 วัย เป็นศูนย์มิติใหม่ที่จะให้คน 3 วัย เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ สามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ได้ โดยในเดือนธันวาคม 2560 นี้ จะนำร่อง 6 ศูนย์ ใน 6 เขต และใน 6 เดือนต่อไป จะเพิ่ม อีก 40 เขต และครบทั้ง 50 เขต ใน 300 วัน


          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุโดยสำนักอนามัยได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพและคุณค่าของผู้สูงอายุมาโดยตลอด อาทิ งานวันผู้สูงอายุสากล งานวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี และการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพ มหานครที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพและสร้างความร่วมมือกันในการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมชี้แจงระเบียบต่างๆ ของสหพันธ์ฯ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในการ ดำเนินงานของสมาชิกสหพันธ์ชมรม ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือร่วมใจกันแสดงศักยภาพและความมีคุณค่าในตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุ สังคมและส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร (เสาชิงช้า)


 


          

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ