ดื่มน้ำอย่างไรให้พอเหมาะ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ดื่มน้ำอย่างไรให้พอเหมาะ thaihealth


แฟ้มภาพ


ร่างกายของมนุษย์แต่ละคนต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อม


เช่น ขณะอยู่กลางแจ้ง ย่อมต้องการน้ำมากกว่าอยู่ในที่ร่ม ขณะอยู่ในห้องที่ติดพัดลม ย่อมต้องการน้ำมากกว่าในห้องปรับอากาศ โดยทั่วไปในสภาพอากาศปกติที่ไม่ร้อนเกินไป เราควรดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอื่นๆ รวมกันแล้วประมาณ 2 ลิตร หรือ 6-8 แก้ว ย่อมเพียงพอแล้ว แต่ถ้าออกกำลังกาย มีไข้ ท้องเสีย หรืออาเจียน ควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้น


การดื่มน้ำ ควรดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายน้ำเสมอ เพราะเป็นสัญญาณจากร่างกายบ่งบอกว่าต้องการน้ำ แต่ในสภาพที่กำลังเหนื่อยและกระหายน้ำอย่างหนัก เช่น หลังจากการเล่นกีฬาใหม่ๆ ไม่ควรดื่มน้ำในปริมาณมากทันทีทันใด ควรอมน้ำไว้ในปากสักครู่ แล้วค่อยๆ กลืนลงทีละน้อย เพราะการดื่มรวดเร็วมากเกินไป ประหนึ่งเอาน้ำราดลงในกระทะที่กำลังร้อน ร่างกายจะปรับตัวไม่ทัน ทำให้อวัยวะภายในเกิดอาการผิดปกติได้


มีความเชื่อว่า การดื่มน้ำในช่วงตื่นนอน ก่อนที่จะแปรงฟันหรือกินอาหารเป็นวิธีการรักษาสุขภาพที่ดี และให้ดื่มในปริมาณมากถึง 2-3 ขวด ในทางปฏิบัติ การดื่มน้ำมากขนาดนั้นในเวลาอันสั้น ย่อมต้องการการฝึกฝนโดยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณให้มากขึ้น และถ้าพิจารณาในแง่สรีรวิทยา จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมนหลั่งออกมามากขึ้น เพื่อกำจัดน้ำส่วนที่เกินให้ออกทางไต แต่ถ้าในช่วงเวลาอื่นๆ ของวัน คุณเพียงดื่มน้ำอีก 5-6 แก้ว หรือประมาณ 2 ลิตร ย่อมทำให้ร่างกายไม่เกิดภาวะขาดดุลจากการสูญเสียน้ำทางเหงื่อ ปัสสาวะ และลมหายใจ ดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตได้จริงๆ ครับ

Shares:
QR Code :
QR Code