“ดื่มนมกันเถอะ” ช่วยให้ผอมได้

แนะ…ควรดื่มพร้อมออกกำลังกายดีที่สุด

“ดื่มนมกันเถอะ” ช่วยให้ผอมได้ 

 

          นมเป็นแหล่งอาหารที่ให้แร่ธาตุแคลเซียมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกระดูกและฟันการดื่มนมร่วมไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างและสะสมความหนาแน่นของมวลกระดูก ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนมนระยะยาว การดื่มนมร่วมไปกับการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตแนวความยาว ส่งผลต่อความสูงของเด็ก

 

          เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ควรดื่มนมวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว แต่ข้อมูลปี 2548 พบว่า คนไทยดื่มนมในอัตราที่ต่ำกว่า เฉลี่ย 12.03 ลิตรต่อคนต่อปี หรือเพียง 2 ช้อนโต๊ะต่อวันเท่านั้น ขณะที่ญี่ปุ่นบริโภคนมพร้อมดื่มเฉลี่ย 39 ลิตร ต่อคนต่อปี สหรัฐอเมริกา 92 ลิตร และออสเตรียเลีย 102 ลิตร ต่อคนต่อปี

 

          จึงไม่น่าแปลกใจว่า การศึกษาในปี 2544 พบว่า เด็กไทยเมื่ออายุ 4 ปี เตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 1-2 ซม.เมื่ออายุ 11-12 ปี เตี้ยกว่ามาตรฐาน 4.5-6 ซม. และเมื่ออายุ 16 ปี เด็กชายเตี้ยกว่ามาตรฐานมากกว่า 7.5-11 ซม. และเด็กหญิงเตี้ยกว่ามาตรฐานประมาณ 5.5-6.5 ซม. ผลการศึกษาวิจัยทางโภชนาการบ่งชี้ว่า เด็กไทยได้รับแคลเซียมเพียง 50% จากปริมาณที่ร่างกายต้องการ

 

          แต่นมชนิดใดกันที่ดื่มและมีประโยชน์สูงสุด ก็ต้องตอบว่านมสดแท้ 100% เพราะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

 

          นมสดแท้ 100% คือ นมสดแท้พร้อมดื่มที่ไม่มีการเติมสี เติมน้ำตาลหรือเติมสารให้รสชาติอื่นใด มี 2 ชนิดคือ นมสดจากนมแม่และนมวัวสดแท้รสธรรมชาติ หรือนมสดรสจืด นมสดแท้ 100% 1 แก้ว(200 มล.) มีสารอาหารที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่

 

          *โปรตีนประมาณร้อยละ 17-22 ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในวัน 1 วัน

 

          *ไขมัน ร้อยละ 12 ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน

 

          ไขมันในนม มีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น CLA(Conjugated linoleic acid) และ sphingolipids ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่อหัวใจได้ สำหรับนมพร่องมันเนยจะมีไขมันน้อยกว่า 1 ใน 3 ของนมพร้อมดื่มปกติ จึงเหมาะกับผู้สูงอายุและผู้มีมีปัญหาไขมันในเลือดสูง

 

          *น้ำตาลธรรมชาติที่มีอยู่ในนมสดแท้ 100% คือ น้ำตาลแลคโตส ช่วยดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและเมื่อถูกย่อยจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูวัสและกาแลคโตส ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มประสาท

 

          -น้ำนมแม่มีน้ำตาลแลคโตสอยู่ร้อยละ 7

 

          -นมวัวสดแท้มีน้ำตาลแลคโตสอยู่ร้อยละ 5

 

          *วิตามินเอประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณที่ร่างควรได้รับในวัน 1 วัน ช่วยการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ การมองเห็น และ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วย

 

          *วิตามินบี 2 ประมาณ 1 ใน 4 ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก และกระตุ้นให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ

 

          *แคลเซียมและฟอสฟอรัส ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณที่ร่างควรได้รับใน 1 วัน

 

          ผู้ที่ไม่ดื่มนมมักได้แคลเซียมไม่เพียงพอเพราะในอาหารอื่น ๆ มักมีแคลเซียมต่ำและร่างกายนำไปใช้ได้ไม่ดีเท่าแคลเซียมต่ำและร่างกายนำไปใช้ได้ไม่ดีเท่าแคลเซียมในนม ส่งผลให้ผู้ดื่มไม่ดื่มนม มีโอกาสสูงที่การเจริญเติบโตของกระดุกเท่าที่ควร ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนในวัยสูงอายุได้

 

          เชื่อหรือไม่ ผอมได้!….ด้วยนมสดแท้ 100%

 

          นอกจากแคลเซียมจะช่วยสร้างกระดูกและฟันแล้ว ยังช่วยลดการสะสมของไขมันในร่างกายโดยมีบทบาทต่อการลดน้ำหนักอีกด้วยเมื่อดื่มนมควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

 

          -การศึกษาติดตามเด็กจำนวน 99 คน เป็นเวลา 12 ปี พบว่า ผู้ที่บริโภคนมน้อยจะมีค่าดัชนีมวลภายเพิ่มมากขึ้น และการศึกษาติดตามเด็ก 52 คนตั้งแต่อายุ 2 เดือนถึงอายุ 8 ปี พบว่า เด็กที่ได้รับอาหารที่เค้กแคลเซียมสูง เช่น นมสดแม้ จะมีไขมันสะสมในร่างกายน้อย

 

          -จากการศึกษาที่ Quebec (Quebec Family Study)พบว่า หลังจากที่มีการเพิ่มการบริโภคนมไขมันต่ำหรือนมปราศจากไขมันร่วมกับการบริโภคผลไม้เป็นเวลา 6 ปี กลุ่มอาสาสมัครไม่มีการเพิ่มของน้ำหนักและการสะสมของไขมันเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคอาหารแบบนี้

 

          การศึกษาโดยความร่วมมือของศูนย์การแพทย์ 6 แห่งในอเมริกา(Heritage Family Study)ในผู้ชาย 362 คนและหญิง 462 คนพบว่า ผู้ที่บริโภคแคลเซียมต่ำจะมีปริมาณไขมันในร่างกายสูงโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องของผู้ชายและผู้หญิงผิวขาว

 

          ข้อมูลเหล่านี้ ยืนยันได้ว่า การบริโภคนมสดแท้เป็นประจำ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการลดน้ำหนักซึ่งขณะนี้กำลังมีการวิจัยกันการของการลดน้ำหนักซึ่งขณะนี้กำลังมีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางในในสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก ทั้งด้านการติดตามผล การศึกษาในสัตว์ทดลอง และศึกษาในระดับเซลล์ เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับบทบาทของนมหรือแคลเซียมที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update:24-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code