ดึง นร.หารายได้ปิดเทอม แก้ปัญหาขาดแรงงาน

          ‘นายกพิสิฐ’ ดึงนร.หารายได้ช่วงปิดเทอม เก็บลิ้นจี่ขายแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน

/data/content/19668/cms/beghlpqv2467.jpg

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิสิฐ เสือสมิง นายก อบจ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายลิ้นจี่เป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรชาวสวนเพราะผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในการเก็บผลลิ้นจี่จะไม่สามารถทำได้ทำให้ที่ผ่านมาชาวสวนบางรายต้องยอมให้ค่าจ้างเก็บลิ้นจี่ถึงวันละ 500 บาทพร้อมอาหารทุกมื้อแต่ก็ยังหาแรงงานได้ยาก เนื่องจากปีนี้หลายฝ่ายได้คาดการณ์กันว่าลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้อากาศหนาวเย็นเป็นใจจึงออกดอกเกือบทุกต้นและน่าจะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 7,000 ตัน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจึงร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่นวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม, โรงเรียนศรัทธาสมุทรและโรงเรียนถาวรานุกูลรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะหารายพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนนี้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บและขายลิ้นจี่เพื่อใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และยังเป็นการสร้าง รายได้ให้กับตนเองอีกด้วย โดยสมัครเข้ารับความรู้เกี่ยวกับการเก็บผลลิ้นจี่ที่ถูกต้องได้ที่โรงเรียนที่ตนเองสังกัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0-3471-1031 ในวันและเวลาราชการ

          นอกจากนี้ นายพิสิฐ ยังกล่าวว่า อบจ.สมุทรสงครามยังสนับสนุนเรื่องการบรรจุ หีบห่อเพราะถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลิ้นจี่จึงได้จัดทำกล่องใส่ลิ้นจี่ขนาด 3-5 กิโลกรัม จำนวน 12,000 กล่อง และถุงพลาสติกใสสำหรับใส่ลิ้นจี่อีก 1,500 กิโลกรัม หรือประมาณ 1,500,000 ใบ เพื่อผู้บริโภคที่มาซื้อลิ้นจี่สะดวกในการถือหิ้วโดยทั้งกล่องและถุงพลาสติกจะพิมพ์ลายละเอียดของลิ้นจี่เช่นสายพันธุ์และประวัติให้ศึกษาส่วนหนึ่งด้วย

          อีกด้านหนึ่ง น.ส.เรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางคนทีและยายแพง (ยุบรวม) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า เนื่องจาก อบต.บางคนทีและยายแพงเป็นเครือข่ายตำบลสุขภาวะตามโครงการสานพลังชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ นักจัดกระบวนการซึ่งถือเป็นแม่ข่ายสำคัญ ในการขยายฐานตำบลสุขภาวะให้เพิ่มมากขึ้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ จึงได้นำนักจัดกระบวนการจากทั่วประเทศจำนวน 200 คน มาศึกษาดูงานและลงพื้นที่อำเภอบางคนที นอกจากจะมีการฝึกอบรมแกนนำเครือข่ายและนักจัดกระบวนการสุขภาวะ นำไปสู่การแก้ไขได้ด้วยตนเองแล้วยังมีการเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code