ดึงเยาวชนแต่งเพลงสะท้อนสังคม

         สสส. ชวนเยาวชนแต่งเพลงสะท้อนสังคม สนับสนุนให้มีความสามารถทางดนตรี พร้อมร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม


/data/content/25411/cms/e_bghitvwxy236.jpg


          18 ส.ค. 57 นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์ ผู้จัดการโครงการพลังเพลง พลังปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในปีนี้ สสส.ได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนทริเปิล เอช มิวสิค (Triple H Music) สานต่อโครงการ “พลังเพลง พลังปัญญา” เนื่องจากพบว่า ในปัจจุบันเนื้อหาของเพลงต่างๆ จะเน้นเรื่องอารมณ์ความรัก ความผิดหวัง เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางปัญญาแก่คนในสังคม จึงได้สนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนที่มีความสามารถทางดนตรีร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน สังคม ผลิตเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิดต่างๆ กระตุ้นให้คนไทยตระหนัก รับรู้ปัญหาสังคม และหันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา


           นายรัชพงศ์ กล่าวต่อไปว่า โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนมาอบรมปฏิบัติการจำนวน 15 กลุ่ม ก่อนจะให้ทุนสนับสนุน เพื่อทำผลงานเพลงในรูปแบบที่สนใจ อาทิ ประเด็นกลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มคนไร้บ้าน ความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนเป็นต้น จากนั้นจะส่งเสริมให้เยาวชนเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงกับกลุ่มคนทำงานเพื่อสังคม เช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงปัญหา มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ รับรู้ข้อมูลหลายด้าน ก่อนนำเสนอผ่านบทเพลงอย่างน้อยกลุ่มละ1เพลง ก่อนรวบรวมผลิตเป็นอัลบั้มนำไปเผยแพร่ต่อไป ซึ่งตนเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะทำสังคมไทยได้เยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต.


 


 


            ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code