ดึงเครือข่ายรณรงค์ ‘พลังมด’ เลิกเหล้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจาก สสส.


ดึงเครือข่ายรณรงค์ 'พลังมด' เลิกเหล้า thaihealth


สสส. ดึงเครือข่ายร่วมรณรงค์ 'พลังมด' ชวนคนเลิกเหล้า


เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ศาลาว่าการ กทม. นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "พลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า" ที่ กทม.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น มีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-2 ครู และแกนนำชุมชน เข้าร่วมกว่า 200 คน


นายเกรียงไกร กล่าวว่า ครอบครัว คือ สถาบันที่เล็กที่สุด หากคนในครอบครัวติดสุรา ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา และอาจทำให้การพัฒนาของประชากรอ่อนแอ ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลด ละ เลิกดื่มสุรา โดยเฉพาะพ่อแม่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานอย่างมาก ทั้งนี้ กทม.มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด จำนวน 431 แห่ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความใกล้ชิดกัน สามารถหนุนเสริมการรณรงค์ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี


ดึงเครือข่ายรณรงค์ 'พลังมด' เลิกเหล้า thaihealth


"เบื้องต้นโครงการพลังมดฯ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กับนักเรียนชั้น ป.1-2 ในโรงเรียนสังกัด กทม. นำร่อง 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม โรงเรียนสุเหร่า ดอนสะแก ฯลฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562" นายเกรียงไกรกล่าว


ดึงเครือข่ายรณรงค์ 'พลังมด' เลิกเหล้า thaihealth


ด้าน น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ข้อมูลจากผู้ที่เลิกเหล้าได้สำเร็จ มักจะยึดโยงช่วงเวลาสำคัญต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้น เช่น ปีใหม่ เข้าพรรษา วันเกิด หรือเลิกเพื่อคนสำคัญ เลิกเพื่อลูก เลิกเพื่อครอบครัว จึงเชื่อว่าการเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกันจากคนในครอบครัวเป็นพลังเล็กๆ ที่มีคุณค่า ดังนั้นในช่วงปีใหม่ 2562 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ลูกจะชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code