ดีจัง ทำบางกอกให้มีชีวิตด้วย 3 ดี

ดีจัง ทำบางกอกให้มีชีวิตด้วย 3 ดี thaihealth


เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง จัดเทศกาล "เพลินบางกอกนี้…ดีจัง 3 ดีมีชีวิต" เพื่อให้ชุมชนมีชีวิต เด็กมีพื้นที่เล่น ผู้ใหญ่มีพื้นที่ยิ้ม


เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง ชวนมาสนุกกับเทศกาล "เพลินบางกอกนี้…ดีจัง 3 ดีมีชีวิต" บริเวณลานยิ้มริมน้ำคลองบางหลวง วัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน ครอบครัว และคนในชุมชน ร่วมขับเคลื่อนบางกอกให้เป็น "เมืองวิถีสุข"


เทศกาล"เพลินบางกอก…นี้ดีจัง 3 ดีมีชีวิต"จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "3 ดี" (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เป็นกระบวนที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการลองคิด ลองค้น เรียนรู้ และลงมือสรรค์สร้างกิจกรรมที่มาจากรากฐานของคนในชุมชน การเกิดขึ้นของเทศกาลนี้จากความคิดของคนรุ่นใหม่ในย่านบางกอกใหญ่ เจมส์, ตัน และใบเตย แกนนำเยาวชนในชุมชนร่วมกันเปิดห้องเรียนชุมชน "สื่อดี" สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เช่น บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงกาบมะพร้าว บิดกลีบบัว ภาพเขียนลายรดน้ำ การทำขนมช่อม่วง และการละเล่นพื้นบ้าน


นอกจากนี้ยังได้เปิด "พื้นที่ดี" เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่าน "ภาพศิลปะซอยเล่นซอยศิลป์" ภาพวาดเล่าเรื่องวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของดีแต่ละชุมชนบนกำแพงตามตรอกซอกซอย ซึ่งสะท้อนความคิด ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนผ่านกระบวนการถ่ายทอด และสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นของคนในชุมชนไม่ให้สูญหายไป เสมือนการค้นหารากเหง้าตัวตนของคนในชุมชน เช่น ภาพวาดการทำขนมที่ห่อด้วยใบจาก เพราะในอดีตชุมชนแห่งนี้มีตรอกที่ปลุกต้นจาก จนเรียกกันติดหูว่า "ตรอกจาก" หรือการถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพขายปลาดุก เพราะสมัยก่อนชุมชนแห่งนี้มีแหล่งขายดีจัง ทำบางกอกให้มีชีวิตด้วย 3 ดี thaihealthปลาดุกที่มีชื่อในย่านนี้ จนเรียกว่า "โค้งปลาดุก" มาจนถึงปัจจุบัน


การรื้อฟื้นการแสดงพื้นบ้านที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีน อย่าง "กระตั้วแทงเสือ"และ"เชิดสิงโตเด็ก" ผ่าน "คนใน" ชุมชนช่วยกันฟื้นการละเล่นสมัยโบราณและถ่ายทอดเรื่องราวโดยเด็กในชุมชนเอง ซึ่งเป็นการสร้าง "ภูมิดี" ที่ทำให้เห็นถึงกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว โดยการละเล่นดังกล่าวได้ใช้พื้นที่ลานกว้างใต้สะพานชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ให้กลายเป็นพื้นที่มีชีวิตให้เด็กได้เล่น ลอง และโชว์ ความเป็นตัวตนของคนในท้องถิ่น ถัดจากนั้นยังมีกิจกรรมทำมือ ศิลปะเรียกยิ้ม อย่าง ปั้นแป้งหลากสี ภาพวาดเด็กเล่าเรื่องยิ้ม และการแสดงสื่อพื้นบ้านลิเกฮูลู รำโทน และรำวงย้อนยุค ที่ได้รับการฝึกฝนจากผู้เฒ่าผู้แก่ช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวยิ้มๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน


การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนของเด็กที่เกิดและโตในชุมชนชนย่านนี้บอกต่อไปยังครอบครัวและสื่อสารไปถึงคนในชุมชนจนก่อเกิดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก"คนในคิดคนในทำ"ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดความคิดของคนในชุมชนให้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนในการร่วมตัวกันคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านแกนนำเด็กในชุมชน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทั้งตัวเด็กเอง และท้าทายชุมชน พิสูจน์ศักยภาพผ่านการใช้แนวคิด3 ดีในการขับเคลื่อนชุมชนย่ายบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ให้มีชีวิตและสร้างสัญลักษณ์ เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจังร่วมกัน


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ