ดันนโยบายสู้ “สังคมพนันขยายตัว” ป้องกันกลุ่มเปราะบาง ถลำเข้าสู่วงจรการพนัน

                    ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

                    ภาพประกอบจาก สสส.

                    พม. ประกาศจุดยืนต่อกรการพนัน พม.ผนึกสสส-มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน-เครือข่ายเยาวชน ดันนโยบายสู้ “สังคมพนันขยายตัว” ปี 64 คนไทยเล่นพนันเกือบ 33 ล้านคน เฉพาะเด็ก 15-18 สูญเงินเกือบ 3 หมื่นล้าน

                    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. เช่น สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันแก้ปัญหาสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2565 ในหัวข้อ “การออกแบบสังคมเพื่อรับมือการขยายตัวของการพนัน” เนื่องจากสถานการณ์การพนันในไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เกิดปัญหามากขึ้นในสังคม ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาต่อตนเอง นำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน และสวัสดิภาพทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่าง เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ที่อาจถลำเข้าสู่วงจรการพนันได้ง่าย

                    “ขอขอบคุณ สสส. และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ที่ขับเคลื่อนการลด ละ เลิกพนันในสังคมไทย มาโดยตลอด นี่คือความท้าทายว่า พวกเราทุกฝ่ายจะร่วมกันออกแบบและพัฒนาสังคมไปในทิศทางใด พม. ขอประกาศจุดยืนว่า เรายินดีร่วมมือกับหน่วยงานทุกฝ่าย ผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการ และบริการที่จำเป็นของรัฐ  เพื่อรับมือกับความท้าทายของภัยพนัน และยินดีสนับสนุนการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสังคมของน้อง ๆ เยาวชน รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน” นางสาวอุไร กล่าว

                    นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า จากสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่า ในปี 2564 คนไทยเล่นพนัน 59.6% หรือประมาณ 32.33 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านคนเมื่อเทียบกับปี 2562  ในจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่เกือบ 8 แสนคน ที่น่ากังวลใจคือ 29.5% ของประชากรเด็ก อายุ 15-18 ปี เล่นการพนัน มีเงินหมุนเวียนรวม 29,155 ล้านบาท และ 54.6% ของเยาวชน อายุ 19-25 ปี เล่นการพนัน มีเงินหมุนเวียนรวม 93,321 ล้านบาท การพนันในสังคมไทยมีแนวโน้มไปสู่การขยายตัวที่มากขึ้น โดยเฉพาะการพนันรูปแบบดิจิทัล อีกทั้งการพนันผิดกฎหมาย อาทิ บ่อน และการพนันออนไลน์ ก็ไม่มีแนวโน้มที่จะน้อยลงหรือถูกปราบให้หมดไป

                    นางสาวยศวดี ดิสสระ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การพนันที่มีแนวโน้มว่า เด็กและเยาวชนจำนวนมากหลงผิดและเข้าไปอยู่ในวงจรการพนัน และมีแนวโน้มว่าจะมีเยาวชนอายุน้อยลงเรื่อยๆ ที่กลายเป็นนักพนันหน้าใหม่ คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน (พม.) จึงร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการพนัน ไม่หลงผิดไปในวงจรของการพนันตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการเสนอแนวคิดและแนวทางการรับมือกับการขยายตัวของการพนันในสังคม และสามารถสื่อสารต่อสาธารณะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างค่านิยม “คนรุ่นใหม่ไม่พนัน” รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือกับทิศทางการขยายตัวของการพนัน พัฒนาผลการดำเนินงานนำสู่การกำหนดนโยบายการรับมือการขยายตัวของการพนันในอนาคต

                    นางสาวนาเดีย แสงคำ ตัวแทนทีมครบเครื่องเรื่องพนัน จากม.พะเยา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ จะพัฒนาผลงาน “แบบจำลองศูนย์บำบัดฟื้นฟู และเยียวยาผู้ติดการพนันแห่งประเทศไทย” ให้นำไปสู่โมเดลที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะเชื่อว่าหากสามารถบำบัดผู้ติดพนันให้หายขาด และกลับมาช่วยเหลือสังคมบอกเล่าวิธีการเลิกพนัน จะช่วยทำให้เกิดการเลิกพนันได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้อยากฝากไปถึงผู้ใหญ่ที่เข้ามาร่วมฟังผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ในการบำบัด ให้โอกาส กำหนดบทบาทการลงโทษ และข้อกฎหมาย ตลอดจนบรรจุเป็นหลักสูตรในโรงเรียน ให้เด็กและยาวชน ตระหนักรู้และเข้าใจตั้งแต่วัยเยาว์

Shares:
QR Code :
QR Code