ดอนผิงแดดโมเดล..อีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภูมิใจ

featured

พื้นที่เรียนรู้ ชุมชนจัดการตนเอง
จุดเริ่มต้น : จากการใช้เคมีทำเกษตร รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สู่จุดเปลี่ยน : ของการรวมตัวกันคิดหาทางออก คนในชุมชน เจ็บป่วย มีหนี้สิน ชุมขนเริ่มรู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัย
กลายมาเป็น : ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด เป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรในพื้นที่อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code