ซูเปอร์โพล เผย ปชช.พอใจ รพ.รัฐรักษาโรคเฉพาะทาง

ที่มา :  เดลินิวส์


ซูเปอร์โพล เผย ประชาชนพอใจ รพ.รัฐรักษาโรคเฉพาะทาง  thaihealth


แฟ้มภาพ


ซูเปอร์โพล  เผยผลสำรวจ ประชาชน  ปลื้ม โรงพยาบาลรัฐรักษาโรคเฉพาะทางดี


นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นคนไทย 1,125 คน เรื่อง "ความพอใจต่อบริการ รพ." ศึกษาระหว่างวันที่ 10-18 ก.ย. พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการพื้นฐานของ รพ. รัฐกับเอกชน ว่า ไม่แตกต่างกัน คิดเป็นร้อยละ 42.9  พอใจ รพ.เอกชนมากกว่า ร้อยละ 30.1 พอใจ รพ.รัฐมากกว่า ร้อยละ 27.0 ส่วนความพึงพอใจต่อความสามารถรักษาโรคเฉพาะทางพบว่า ร้อยละ 52.4 พอใจ รพ.รัฐมากกว่า ส่วนร้อยละ 31.8 พอใจ พอ ๆ กัน ไม่แตกต่าง และร้อยละ 15.8 พอใจ รพ.เอกชนมากกว่า


ทั้งนี้จากการสำรวจยังพบด้วยว่าประชาชน ร้อยละ 53.7 พอใจจะแนะนำคนอื่นให้ใช้บริการ รพ. ที่เข้ารับการรักษาครั้งล่าสุด เหตุผลเพราะ หมอดี จ่ายยาดี ร้อยละ  64.9 พยาบาลดี พนักงานดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยแก้ปัญหา ติดตามผล ร้อยละ 61.3  เทคโนโลยีทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องไม่ผิดพลาด ร้อยละ 57.8  ราคา ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 55.2 ความสะอาด อากาศถ่ายเท ร้อยละ 53.6 ทำเลที่ตั้ง ระยะทาง เดินทางสะดวก ร้อยละ 48.8 รักษาความลับคนไข้ ไม่พูดอาการคนไข้ในที่แจ้ง ในลิฟต์ ทางเดิน ร้อยละ 45.1 อาหาร รพ. ร้อยละ 40.5 มีการแสดงดนตรี ผ่อนคลาย ร้อยละ 36.7  และ อื่น ๆ เช่น ที่จอดรถ ระบบส่งต่อคนไข้ บริการธนาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 12.4 อย่างไรก็ตาม ยังมีคนที่พอใจแต่ไม่แนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการ ร้อยละ 34.1 และไม่พอใจ รพ.ที่เข้ารับการรักษาครั้งล่าสุด ร้อยละ 12.2


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจ ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความพอใจและความผูกพัน ของผู้ใช้บริการต่อ รพ. ขึ้นอยู่กับพนักงาน (Employee) อันดับแรกได้แก่ คุณหมอดี จ่ายยาดี คนไข้ติดคุณหมอ เป็นปัจจัยสำคัญหลักของความผูกพันจนแนะนำคนอื่นไป รพ. นั้น ๆ รองลงมา คือ พยาบาลดี พนักงานดี ก็เป็นเรื่องของ คนเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาคนเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก จนอาจจะไม่ต้องลงทุนมากกับการประชาสัมพันธ์เพราะการ บอกต่อ ๆ กันของผู้ใช้บริการในโลกโซเชียล มีเดียและปากต่อปาก จะกลายเป็นเครื่องมือที่ดีทำให้ธุรกิจบริการของ รพ.ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code