ซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้านอย่างปลอดภัย

ที่มา : มติชนออนไลน์


ซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้านอย่างปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ


สบส. แนะซื้อเครื่องวัดความดันที่บ้าน อย่าใช้ถ่านไฟธรรมดา คลาดเคลื่อนสูง ส่งผลเสียต่อผู้ป่วย


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตไปใช้เองที่บ้านกันมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดีในการดูแลสุขภาพ สำหรับเฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาพบประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน และในจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในผู้ชาย และร้อยละ 40 ในผู้หญิง ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นโรคนี้ ดังนั้นการมีเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตประจำบ้าน จะมีผลดีกับทั้งคนที่ยังไม่ป่วยและคนที่ป่วยโรคนี้แล้ว ทำให้รู้อาการผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและรับการดูแลรักษาถูกต้อง อย่างไรก็ดี เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีจำหน่ายขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นระบบอัตโนมัติหรือเรียกว่าระบบดิจิทัล ใช้ง่าย สะดวก รายงานผลทางหน้าจอทั้งค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจต่อนาที ซึ่งในคนปกติมีอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที มีระดับความดันโลหิตส่วนบนไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท และส่วนล่างไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท


อธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า ในการเลือกซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตที่ให้ผลเชื่อถือได้นั้น ขอให้ประชาชนเคร่งครัดเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้กับชีวิต ใช้ตรวจวัดการทำงานของหัวใจ มีข้อแนะนำดังนี้ 1.เลือกซื้อเครื่องที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์เช่น CE หรือเครื่องหมาย UL ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือนั้นได้รับการออกแบบและผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อบังคับอุตสาหกรรมสหภาพยุโรป หรือดูที่เครื่องหมาย มอก. มาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น โดยต้องพิจารณาถึงเรื่องการรับประกันสินค้าและการบริการภายหลังการขายด้วย ไม่ควรซื้อเครื่องที่วางจำหน่ายตามแนวชายแดน เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีการรับประกันสินค้า 2.ให้เลือกซื้อเครื่องชนิดที่วัดที่ต้นแขน จะได้ค่าความดันโลหิตที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่าชนิดที่วัดที่ข้อมือ เพราะอยู่ใกล้หัวใจและอยู่ระดับเดียวกับหัวใจมากที่สุด และ 3.ควรเลือกซื้อเครื่องที่มีระบบการตรวจสอบค่าความถูกต้อง ในการวัดหรือเรียกว่าเทสต์โหมด เพื่อทราบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหลังใช้งานแล้วให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน


 “ที่ต้องใส่ใจมากๆ คือการเลือกใช้แบตเตอรี่หรือถ่านไฟที่จะใส่ในเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ ถ่านไฟที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือชนิดที่เป็นอัลคาไลน์ ขนาด 1.5 โวลต์ ซึ่งจะมีแรงดันกำลังไฟต่อเนื่องหรือเสถียร และมีความจุไฟมากกว่าถ่านไฟธรรมดาหลายเท่าตัว ถ่านไฟที่ไม่ควรใช้คือถ่านทั่วไปโดยเฉพาะถ่านที่มีราคาถูกที่วางขายตามแนวชายแดนต่างๆ เนื่องจากกำลังไฟไม่สม่ำเสมอ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง ทำให้ค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้” น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code