ซื้ออุปกรณ์ Modbus สำหรับการรับส่งสัญญาณของ Chiller พร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code