ช่องทางช่วยเหลือชาวเนปาล

ช่องทางช่วยเหลือชาวเนปาล thaihealth


จากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ประเทศเนปาล ขนาด 7.8 แมกนิจูด ซึ่งร้ายแรงที่สุดในรอบ 81 ปีของประเทศเนปาล ในวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา และเกิดอาฟเตอร์ช็อกขนาด 6.7 แมกนิจูด บริเวณใกล้กับยอดเขาเอเวอร์เรสต์ และพื้นที่ใกล้เคียงตามมา จึงทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งชีวิต ทรัพย์สินและทรัพยากรต่างๆ อย่างประเมินค่าไม่ได้


องค์กรทุกภาคส่วนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างระดมกำลังช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างเร่งด่วนในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งทีมแพทย์ ทีมกู้ภัย เงินบริจาค อาหาร น้ำดื่ม และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ กำลังเร่งส่งของบริจาคไปยังพื้นที่ประสบภัย


รายชื่อองค์กรทุกภาคส่วนของประเทศไทยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล


 • สภากาชาดไทย “น้ำใจไทยเพื่อเนปาล”


ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440-3, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218 หรืออีเมล [email protected]


 • รัฐบาลไทย


รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมส่งน้ำใจไมตรี สู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบแผ่นดินไหว สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" เลขที่บัญชี 067 – 0 – 10330 – 6 


 • องค์การยูนิเซฟ


เปิดบัญชีบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยสามารถบริจาคได้ทั้งทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/1IYE65f และบริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟ


 – ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงานก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4


 – ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1


 – ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6


 – ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6


 – ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3


หลังจากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ ส่ง fax กลับมาที่ 02-356-9229 หรือ 02-281-6033 วงเล็บว่า “เนปาล ออนไลน์”


 • เว็บไซต์เทใจดอทคอม


ร่วมระดมทุนทรัพยากรความช่วยเหลือต่างๆ ในโครงการ “SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล” เพื่อไปสนับสนุน ChangeFusion Nepal องค์กรสาธารณะกุศลที่ดำเนินงานในเนปาลมาตั้งแต่ปี 2008 โดยเข้าไปบริจาคได้ที่ http://bit.ly/1Kit3oo


 • โครงการอาหารโลก: World Food Programme (WFP)


องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในด้านอาหารเป็นภารกิจหลัก เปิดเพจเฉพาะกิจ เพื่อระดมความช่วยเหลือภัยพิบัติประเทศเนปาลจากนานาประเทศ โดยมีรูปแบบการบริจาคที่ง่ายและรวดเร็ว  ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ทึ่ https://give.wfp.org/en/5279


 • องค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อเด็ก: Save the Children


เปิดช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การสนับสนุนนี้จะช่วยเหลือเด็กๆ และครอบครัวในประเทศเนปาล สามารถร่วมบริจาคได้ในหน้าเว็บไซต์ http://bit.ly/1Opqk2e


 • องค์การออกซ์แฟม: Oxfam America


เร่งช่วยเหลือคนงานในพื้นที่ประสบพัยภิบัติอย่างรวดเร็ว ทั้งอาหารและน้ำดื่ม ผู้สนใจสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเร่งด่วนได้ที่  http://bit.ly/1IXd2mI


 • องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ( เอ็มเอสเอฟ )


สนับสนุนงบประมาณ และการบริจาคเพื่อการจัดสรรพยากรด้านการแพทย์ เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถร่วมบริจาคได้ที่ http://bit.ly/1pf6vN4


 • องค์การแคร์นานาชาติ: Care


องค์กรที่ดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่าง ๆ กว่า 80 ประเทศทั่วโลก ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาครอบครัวชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ที่ http://bit.ly/1HMAaaC


 • องค์กรศุภนิมิตสากล (เวิลด์วิชั่น)


องค์กรที่มุ่งช่วยเหลือช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้ของโลก ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวเนปาล โดยร่วมบริจาคได้ที่ http://bit.ly/1dgu5Go


 • สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์


รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ และปัจจัยอื่นๆ ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือโอนเงินผ่านบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล" เลขที่บัญชี 179-204684-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา วงเวียนโอเดียน


 • มูลนิธิพันดารา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่ออนุรักษ์ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต


สามารถบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ชื่อ "มูลนิธิพันดารา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล"


– ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี  391-2-66998-9


– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี  038-4-31667-8


– ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เลขบัญชี  924-0-05512-0


สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-8299387 / 083-3008119


 • สมาคมคนเนปาลโพ้นทะเล


เป็นการรวมตัวของชาวเนปาลที่อาศัยในประเทศไทย เปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผ่านบัญชี "Khagendra Rai Dhakal" เลขบัญชี 391-2-66998-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท


 • Facebook.com


ทีมงานเฟสบุ๊คได้ติดตั้งโปรแกรมพิเศษในฐานระบบเฟซบุ๊กเพื่อตรวจสอบว่า เพื่อนหรือครอบครัวของคุณคนไหนที่อยู่ในประเทศเนปาลมีความปลอดภัยหรือไม่ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของคนที่ท่านรักได้ผ่านทาง www.facebook.com/safetycheck/nepalearthquake


 • แฟนเพจ Myplern มายเพลิน


เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้แผ่นดิน (คคร.) ขอเป็นตัวกลางรับความช่วยเหลือ เพื่อส่งมอบเงินบริจาคให้กับชาวเนปาล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหว โดนผ่านไปทาง “สถานฑูตเนปาล” บัญชีที่รับบริจาค เลขที่ 235-235788-8 ชื่อบัญชี นางกาลิกา บุนนาค และ นางสาว เพ็ญทิพย์ นาคสุวรรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หากใครโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาแล้ว สามารถแสดงหลักฐานการโอนเงินหรือสลิปบิล ส่งมายังข้อความหรือ Message บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Myplern มายเพลิน” (https://www.facebook.com/myplern) ทางเพจจะวาดภาพให้ “ฟรี” เพื่อตอบแทนน้ำใจให้แก่ผู้บริจาค


 • แฟนเพจตาตุ่ม.


แฟนเพจตาตุ่ม. รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจะสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวร่วมกับโครงการ SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล กับมูลนิธิเทใจ โดยมีโปสการ์ดจำนวนสองชุด คือ (1) ชุดภาพทิวทัศน์ และ (2) ชุดภาพเด็ก ชุดเล็ก 3 ใบ ราคา 100 บาท ชุดใหญ่ 5 ใบ ราคา 150 บาท โอนผ่านธนาคารกรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 152-4-76965-8 ชื่อบัญชี นางสาววิภาวี ฉัตรอุทัย สาขา สยามสแควร์  (https://www.facebook.com/tatoomdot)


 • แฟนเพจวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล


พระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาอินเดีย พร้อมพระธรรมฑูตสายอินเดีย-เนปาล เร่งจัด เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เบื้องต้น พร้อมปัจจัย 100,000 บาท เดินทางไปวัดไทยลุมพินี 979 เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ผู้มีความประสงค์ช่วยเหลือ บริจาคผ่านบัญชีชื่อ "ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทย ลุมพินี เนปาล" ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู เลขที่ 11-5-086858-4 โดยให้ระบุใบ Pay In ว่า "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล"ส่งอีเมลแจ้งไปยังพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ ที่ [email protected] ทางวัดจะได้ประสานนำมอบผ่านสถานทูตไทยกรุงกาฐมาณฑุ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวต่อไป(https://www.facebook.com/watthailumbini.nepal)


 • เครือข่ายมือถือ โทรฟรีระหว่างไทย – เนปาล


AIS  – สามารถโทรกลับประเทศไทยและรับสายฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 เมษายน 2558 และรับส่วนลดค่าโทรกลับประเทศไทยและรับสายในอัตรา 50% ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 (ตามเวลาประเทศเนปาล)


True move H – ไม่คิดค่าบริการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และรับข้อความ ดาต้าสำหรับการใช้งานโรมมิ่งในประเทศเนปาลตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2558


Dtac – สามารถโทรศัพท์กลับประเทศไทยและรับสาย พร้อมรับ-ส่ง SMS MMS รวมทั้งการใช้บริการ Data Roaming โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 – วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558


 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)


ร่วมกดปุ่มบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลได้ที่ตู้ ATM SCB ทั่วประเทศ หรือบริจาคเงินเข้าบัญชีเลขที่ 111- 3 – 90911 – 5 มูลนิธิสยามกัมมาจล – ไทบพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย หากต้องการใบเสร็จลดหย่อยภาษี กรุณาแฟกซ์สำเนาโอน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ 02 – 544 – 1040


 • แพทย์อาสาแพทยสภา


แพทย์อาสาแพทยสภา ได้จัดโครงการลงทะเบียนแพทย์ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือประชาชน ณ ประเทศเนปาล โดยลงทะเบียน แยกเป็นความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ทางหน่วยงานราชการ และองค์กรการกุศลที่จะเข้าพื้นที่สามารถประสานงานขอรับการสนับสนุนได้สะดวก โดยแพทยสภาจะเป็นผู้รับรองสถานะภาพ และประสานงานให้ ผู้ที่สมัครไว้จะได้รับการติดต่อเมื่อมีหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ตรงกับคุณสมบัติที่แจ้งไว้ คลิกลงทะเบียนได้ที่ http://www.tmc.or.th/index_volunteer.php


 • รายการเรื่องเล่าเช้านี้


มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือช่าวเนปาล ชื่อบัญชี “น้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 58” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ เลขที่บัญชี 041 – 3 – 00755 – 7  


สำหรับผู้ที่มีญาติ หรือคนรู้จักอยู่ที่เนปาล ขณะนี้สามารถติดต่อข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 094-003-7190 / 094-003-7191 / 085-911-4076 หรือติดต่อสถานทูตไทย ประจำกรุงกาฐมัณฑุโดยตรงที่หมายเลข 977-1441-4372


ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่สะดวก และร่วมติด Hashtag #PrayforNepal ในการแชร์ข่าวสาร ข้อมูล ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลแผ่นดินไหวในเนปาลครั้งนี้ค่ะ


 


 


เรื่องโดย อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code