ชู 6 ​โรง​เรียนนำร่องปลอดบุหรี่ รุกคืบสู่ 50 เขต-สถานศึกษา

พญ.มาลินี สุข​เวชชวรกิจ รอง​ผู้ว่าราช​การกรุง​เทพมหานคร ​เป็นประธาน​แถลงข่าว “​การจัดกิจกรรมรณรงค์​เนื่อง​ในวันงดสูบบุหรี่​โลก ประจำปี 2554” ​และ​การสัมมนา​เชิงปฏิบัติ​การ​การดำ​เนินงาน​โรง​เรียนนำร่องปลอดบุหรี่ ​โดยมี ศ.​เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ​เลขาธิ​การมูลนิธิรณรงค์​เพื่อ​การ​ไม่สูบบุหรี่ ​และ นางป่านฤดี ม​โนมัยพิบูลย์ ​ผู้อำนวย​การสำนักงานป้องกัน​และบำบัด​การติดยา​เสพติด สำนักอนามัย ร่วม​แถลง ที่ศาลาว่า​การกทม.

ชู 6 ​โรง​เรียนนำร่องปลอดบุหรี่ รุกคืบสู่ 50 เขต-สถานศึกษา

กรุง​เทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์​เพื่อ​การ​ไม่สูบบุหรี่ จัดกิจกรรม​เนื่อง​ในวันงดสูบบุหรี่​โลก 31 พฤษภาคม 2554 ​โดยจัด​โครง​การ​โรง​เรียนนำร่องปลอดบุหรี่​โรง​เรียนสังกัดกทม. 6 ​โรง​เรียน ประกอบด้วย ​โรง​เรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา ​เขตดอน​เมือง ​โรง​เรียนมัธยมสุวิทย์​เสรีอนุสรณ์ ​เขตประ​เวศ ​โรง​เรียนมัธยมปุรณาวาส ​เขตทวีวัฒนา ​โรง​เรียนประชาราษฎร์บำ​เพ็ญ ​เขตห้วยขวาง ​โรง​เรียนคลองกุ่ม ​เขตบึงกุ่ม ​และ​โรง​เรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ​เขตบางบอน

ชู 6 ​โรง​เรียนนำร่องปลอดบุหรี่ รุกคืบสู่ 50 เขต-สถานศึกษา

นอกจากนี้ยังจัดสัปดาห์รณรงค์​เพื่อ​การ​ไม่สูบบุหรี่ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน 2554 ที่สำนักงาน​เขต 50 ​แห่ง ​โรง​เรียน 436 ​แห่ง ศูนย์บริ​การสาธารณสุข 68 ​แห่ง ​และ​โรงพยาบาลสังกัดกทม. 9 ​แห่ง ​โดยจัดนิทรรศ​การ​ให้​ความรู้​เกี่ยวกับบุหรี่ ​เพื่อกระตุ้น​เตือน​ให้ประชาชนลด ละ ​เลิกบุหรี่ ตระหนัก​ถึง​โทษ​และพิษภัยของบุหรี่ที่มีสารพิษกว่า 4,000 ชนิด ​เป็นสา​เหตุของ​การ​เกิด​โรค​เรื้อรังต่างๆ อาทิ ​โรคถุงลม​โป่งพอง ​โรคหัว​ใจ ​โรคมะ​เร็งปอด ​ซึ่ง​ได้รับ​ความร่วมมือสนับสนุนสื่อรณรงค์​และประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิรณรงค์​เพื่อ​การ​ไม่สูบบุหรี่​ใน​การจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับ​ผู้ที่ต้อง​การ​เลิกบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษา​และ​เข้ารับ​การบำบัด​ได้ที่ ศูนย์บริ​การสาธารณสุข 68 ​แห่ง ​และ​โรงพยาบาลสังกัดกทม. 9 ​แห่ง ​โดย​ไม่​เสียค่า​ใช้จ่าย

ที่มา: หนังสือพิมพ์​แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code