ชู ยี่เป็งเชียงใหม่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ดึง นศ. 7 สถาบันในพื้นที่ร่วม

 ชู ยี่เป็งเชียงใหม่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

            สสส.สนับสนุน ยี่เป็งปลอดสุรา เชียงใหม่ คงเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ งดงามด้วยวัฒนธรรมอันดี สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

 

นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า ในงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเชียงใหม่ สสส.ได้เข้ามาให้การสนับสนุน โดยจะส่งเสริมให้เป็นยี่เป็งปลอดสุรา ภายใต้แนวคิด “เที่ยวยี่เป็งเชียงใหม่ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” โดยได้ขอความร่วมมือร้านค้าในถนนสายหลักในเขตตัวเมืองทุกสาย งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการก่ออาชญากรรมและคดีที่รุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการเมาสุรา

 

          ทั้งนี้ สสส. ได้สนับสนุนงานยี่เป็งเชียงใหม่ให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยปีนี้มีเยาวชน นักศึกษา 7 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์และทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ คงเสน่ห์ เป็นเอกลักษณ์ งดงามด้วยวัฒนธรรมอันดี สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

update: 26-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code