ชู “ธรรมามูล” ชุมชนต้นแบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

สสส. สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ เสริมพลัง 30,000แกนนำตำบลสร้างชุมชนเข้มแข็ง กำหนดแผน 3ระยะรับมืออุทกภัย ชู “ธรรมามูล” ชุมชนต้นแบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ถอดบทเรียนสู้ภัยน้ำท่วม


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง ที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ และคณะสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ “เรียนรู้สู้อุทกภัย พึ่งตนเองได้ไม่รอถุงยังชีพ” โครงการศูนย์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคประชาชนตำบลธรรมามูล จ.ชัยนาท ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น


ทพ.กฤษดา กล่าวว่า โครงการศูนย์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคประชาชนตำบลธรรมามูล จ.ชัยนาท เป็นต้นแบบสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ตามโครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัยของ สสส. ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มี.ค. 2555 เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ใน 33 พื้นที่ทุกภูมิภาค ครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติทั้ง 3 ระยะ คือ 1.ระยะก่อนเกิดภัย เน้นระบบการเรียนรู้ ป้องกันความเสี่ยง และเตือนภัย 2.เมื่อเกิดภัย เน้นระบบปฏิบัติการพิเศษในภาวะฉุกเฉินเพื่อระงับภัย การช่วยชีวิต การอพยพ ปฏิบัติการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิง และ 3.ระยะหลังเกิดภัย เน้นระบบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูชีวิต สิ่งแวดล้อม อาชีพ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสามารถรับมือกับสถานการณ์พิเศษต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ ดินถล่ม และแผ่นดินทรุดตัว โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนชุมชนธรรมามูลว่า เป็นเรื่องดีที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้อย่างมีความสุข ซึ่ง สสส. จะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานต่อไป


ชู “ธรรมามูล” ชุมชนต้นแบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส


“นอกจากโครงการนี้  สสส. ยังร่วมกับ 1,234 ตำบลเครือข่าย และแกนนำระดับตำบลกว่า 30,000 คนทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆ และจะเดินหน้าสนับสนุนชุมชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางการทำงาน โดยเชื่อมั่นว่า แม้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นหลักที่มั่นคงให้ประเทศชาติฝ่าฟันและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน” ทพ.กฤษดา กล่าว 


ด้านนายธวัชชัย เอี่ยมจิตร์ กำนัน ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท กล่าวว่า วิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้น  พื้นที่การเกษตรกว่า 2 หมื่นไร่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องรอถุงยังชีพจากภายนอก ซึ่งบางครั้งไม่ทันการณ์ ปีนี้จึงร่วมกับ สสส. ระดมความเห็นชาวบ้าน ถอดบทเรียน เพื่อให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ต่อยอดเป็น 2 โครงการ คือ 1.โครงการคลังอาหารเปลี่ยนวิถีชีวิตการเกษตรเช่น คัดเลือกสายพันธุ์ที่ปลูกให้ทนทานต่อน้ำท่วมขัง หรือเก็บเกี่ยวได้ก่อนถึงฤดูน้ำหลากแปรรูปถนอมอาหารไว้รับประทานนานๆ ปลูกผักสวนครัวในกระถางเพื่อสามารถย้ายขึ้นแพหากเกิดน้ำท่วม เป็นต้น และ 2.โครงการศูนย์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคประชาชน จ.ชัยนาทอบรมแกนนำชุมชนในตำบลทั้ง 10 หมู่บ้าน ให้เข้าใจพื้นที่ว่า พื้นที่ใดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ใดปลอดภัย รวมถึงจัดทีมช่วยเหลือแบบบูรณาการทั้งคนขับเรือ ทีมสาธารณสุข ทีมประสานงาน ฯลฯ ป้องกันความสับสน ซ้ำซ้อน ถือเป็นการพลิกวิกฤติความสูญเสียเป็นโอกาสในการปรับตัวให้สามารถรับมือภัยพิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปลายเดือนนี้คณะจากสำนักงบประมาณจำนวน 50 คน จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อดูงานที่ศูนย์ฯ ด้วย


 


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ