ชูเมือง ‘3ดี’ เพื่อเด็กช่วง’ปิดเทอมสร้างสรรค์’

           รองนายกฯ เห็นชอบยุทธศาสตร์เมือง "3 ดี" สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ทั่วประเทศ เตรียมเปิดแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กใช้เวลาว่างช่วง "ปิดเทอมสร้างสรรค์"


ชูเมือง '3ดี' เพื่อเด็กช่วง'ปิดเทอมสร้างสรรค์' thaihealth


          ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. เห็นชอบยุทธศาสตร์แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยเน้นไปที่การสร้างผู้ใช้สื่อที่แข็งแรง ส่งเสริมทักษะสื่อสาร ควบคู่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้บนฐานปัญญาและจริยธรรม รู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน ซึ่งปัจจุบันเข้าถึงสื่อไม่ปลอดภัยได้ง่าย ใช้สื่อ 5-7 ชั่วโมง/วัน แต่ส่วนใหญ่ขาดทักษะเท่าทันสื่อ ตัดสินใจเองไม่ได้ เชื่อการชี้นำ 48% เคยถูกรังแก/ข่มขู่ และ 29% ถูกคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวใช้กลไกสำคัญ คือ "เมือง 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี" เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรม เรียนรู้ทักษะชีวิตและเท่าทันสื่อ และพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง มีการพัฒนาแกนนำสื่อสร้างสรรค์ และขยายพื้นที่ต้นแบบ เพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายระดับชาติ โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 38 จังหวัดทั่วประเทศ


          ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นได้เห็นชอบ "โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์" เพื่อเตรียมพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตลอดช่วงปิดภาคเรียนปี 2558 โดยเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงปิดภาคเรียน มักพบปัญหา ทั้งอุบัติเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ย 4 คน/วัน พฤติกรรมเด็กติดจอ มากกว่า 6 ชั่วโมง/วัน ซึ่งเสี่ยง ต่อปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน หรือปัญหาเด็กหาย ถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยวันละ 5 ราย  จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้หันมาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ในส่วน สสส.จะเน้นยุทธศาสตร์ 2 ส่วน คือการรวบรวมงานของ สสส. ที่มีเป้าหมายที่เยาวชนซึ่งมีอยู่กว่า 200 โครงการ มาเชื่อมร้อยเป็นกิจกรรมดึงเยาวชนและครอบครัวมาร่วม อาทิ ค่ายเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ และส่วนที่สองคือ การประสานงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ จัดบริการให้ดึงดูดความสนใจ อาทิ เด็ก เยาวชนเข้าชมฟรีในวันหยุด ขยายเวลาเปิดให้บริการ


          "โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์จะเริ่มในช่วง มี.ค. มีกิจกรรมที่น่าใจ อาทิ ค่ายจิตอาสา งานพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น งาน ไอเดียสร้างสรรค์รวมมากกว่า 50 โครงการ โดยให้จัดให้เหมาะสมกับเยาวชนทั้งในเมืองและชนบท และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเด็กเยาวชนสามารถเข้ามาดูข้อมูล และถ่ายรูป เขียนแชร์ข้อมูล ประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ส่งต่อให้แก่เครือข่ายของเด็กเองได้" ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code