ชูนโยบายวิทย์สร้างคน พัฒนาเด็กประถม – มัธยม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ชูนโยบายวิทย์สร้างคน พัฒนาเด็กประถม – มัธยม thaihealth


กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ มทส. ชูนโยบายวิทย์สร้างคน เดินหน้าโครงการ STEM พัฒนาเด็กประถม – มัธยมอีสานตอนล่าง กว่า 2,600 คน รองรับบุคลากรในศตวรรษที่ 21


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.)ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM(สเต็ม) ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตามนโยบาย “วิทย์แก้จน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างขีดความสามารถไปสู่การแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมที่อยู่ในโครงการกว่า 2,600 คน


โดยโครงการ STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะทำให้ประชากรที่กำลังจะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็น Knowledge Worker โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักนวัตกร ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ จะทำอย่างไรที่จะให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว สนุก และจับต้องได้ ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยนำเอาแรงบันดาลใจต่างๆ ที่ได้รับจากโครงการเหล่านี้ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในเชิงนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นสตาร์ทอัพ (Start Up) เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี เป็นนวัตกร เพื่อจะได้เป็นตัวขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

Shares:
QR Code :
QR Code