ชูกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

ที่มา : สำนักโฆษก


ชูกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า  thaihealth


แฟ้มภาพ


นายกรัฐมนตรีส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม เช่น กิจกรรมจิตอาสาการทำหน้ากากอนามัย พร้อมเป็นห่วงสุขภาพของเยาวชนและผู้ปกครองทุกคน


วันนี้ (3 มี.ค. 2563) เวลา 8.30 ณ บริเวณหลังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ปิดเทอมสร้างสรรค์…อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2563” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ โดยได้มีการเปิดแพลตฟอร์มในชื่อ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล กิจกรรมจากทุกหน่วยงาน สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กโต และพื้นที่ “เล่นอิสระ” สำหรับเด็กปฐมวัย  รวมทั้งยังร่วมสนับสนุนกิจกรรม จากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อีกด้วย


โดยในวันนี้ กิจกรรมที่นำมาประชาสัมพันธ์ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา การทำหน้ากากอนามัยผ้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมและเสนอแนะให้ประชาชนหันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยผ้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อ โควิด – 19  พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลเองได้ติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง และจะกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง อีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการใช้วัสดุเหลือในบ้านนำมาแต่งเติมเป็นชุดหุ่นยนต์สวมใส่เล่น เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และยังลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19 อีกด้วย


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากถึงเยาวชนทุกคน ให้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมแนะนำให้ผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เยาวชนทุกคน รวมทั้งผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code