ชุมชน กทม. วอนผู้สมัครผู้ว่าฯ โชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาน้ำเมา

 

ชุมชน กทม. วอนผู้สมัครผู้ว่าฯโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาน้ำเมาใน กทม.วัดใจนโยบายสังคม ปกป้องเด็กและเยาวชน ลดความรุนแรงในครอบครัว วอนผู้ว่าฯคนใหม่ใส่ใจ เร่งสร้างความชัดเจน เตรียมผนึก ngo จัดเวทีชวนว่าที่ผู้สมัครโชว์กึ๋นนโยบายคุมน้ำเมา ปกป้องเด็กและเยาวชนหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

วันนี้ (28 ม.ค. 56) ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สังกัดพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระว่า ยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนไหนชูนโยบายปัญหาสังคม เช่น เรื่องรณรงค์ควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งๆ ที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคม เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาระโรค เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท อาชญากรรม ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในครอบครัว

 “ยังไม่มีผู้สมัครคนไหนพูดชูแคมเปญ ปัญหาสังคมเป็นหลัก ว่าต้องรีบแก้ไขเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้ว่าฯ กทม.จะต้องเป็นประธาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กทม.ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังนั้นจึงหวังว่าเสียงของประชาชนจะส่งผ่านไปถึงผู้สมัครทุกคนไม่ให้นิ่งนอนใจและมีมาตรการเพื่อควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้าง โดยเฉพาะมาตรการควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ซึ่งเยาวชนมีเป็นจำนวนมากที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่า แต่ไม่มีแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เยาวชน ขณะนี้แนวโน้มการดื่มเหล้าเพิ่มมากขึ้น และดื่มปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ดื่มเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 12%” ภก.สงกรานต์ กล่าว

ด้าน นายนรินทร์ แป้นประเสริฐ ประธานชุมชนวัดโพธิ์เรียง และผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ กล่าวว่า ในฐานะตนเป็นชาวกรุงเทพฯ  และเคยร่วมกับเครือข่ายชุมชนใน กทม. ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ตลอดจนได้มีส่วนร่วมรณรงค์เฝ้าระวังปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง  คิดว่าหากผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.มีความชัดเจน เอาจริงเอาจัง สั่งการเข้มงวดไปยัง ผอ.เขต ทุกเขต ให้นโยบายกับประธานชุมชนเพื่อทำตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด เช่น จำหน่ายสุราตามเวลาที่กำหนด ไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ขายในสถานที่ห้ามขาย ฯลฯ ก็เชื่อว่าปัญหาสังคมที่เป็นอยู่จะลดลงอย่างแน่นอน

 “ชุมชนในกรุงเทพฯ ขณะนี้มีมากกว่า 2,020 ชุมชน ต่างตระหนักถึงปัญหาจากน้ำเมา โดยเฉพาะทำให้เยาวชนเสียอนาคต แต่ผู้บริหารกทม.ยังไม่ให้ความสนใจอย่างจริงจัง แล้วอย่างนี้กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองปลอดภัยได้อย่างไร เพราะอุบัติเหตุคนตาย เจ็บ ทะเลาะวิวาท ตนต่อของการนำไปสู่ปัญหายาเสพติด เริ่มจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก ซึ่งว่าที่ผู้ว่าฯ แต่ละคน ต้องรู้ด้วยว่าท่านต้องเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครโดยตำแหน่ง  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในเรื่องนี้อยู่แล้ว” นายนรินทร์ กล่าว

นายนรินทร์ กล่าวอีกว่า ตนขอเสนอไปยังผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ทุกท่าน มาโชว์วิสัยทัศน์ เรื่องปัญหาสังคม อย่างเรื่องการรณรงค์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นต้นตอปัญหาในกรุงเทพฯ ทั้งความรุนแรง ครอบครัวและเยาวชน ท่านผู้ว่าแต่ละท่านมีมุมมองในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร  รวมถึงปัญหาด้านเด็ก เยาวชน  ความรุนแรงในครอบครัว  เพราะนี้คือปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่มีชุมชนกว่า 2,000 ชุมชน ในจำนวน 50 เขต นโยบายในการควบคุมแอลกอฮอล์ใน กทม.เป็นอย่างไร  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นเป็นอย่างไร  ท่านควรมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก และสิ่งสำคัญคือ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า ท่านฟังเสียงชุมชนอย่างแท้จริงหรือไม่ ทางองค์กรภาคประชาชนและมูลนิธิต่างๆ จะหารือเพื่อเตรียมจัดเวทีให้ว่าที่ผู้สมัครแต่ละท่านมาโชว์วิสัยทรรศ์ในเรื่องนี้ด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code