ชุมชนเมืองเชียงใหม่เข้าพบผู้ประกอบการจัดการปัญหา

ชุมชนเมืองเชียงใหม่เข้าพบผู้ประกอบการจัดการปัญหาเรื่อง เสียง และการเปิดสถานประกอบการกลางคืน หวั่นสร้างปัญหาทางสุขภาพกายและจิต

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 55 เครือข่ายชุมชนในการจัดการปัญหาเหล้า – เบียร์ในเขตเมืองเชียงใหม่เเละหน่วยงานจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมตัวกันในการเข้าพบผู้ประกอบการร้านค้า สถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณสะพานเนาวรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 4 วันเเละส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างทางร้านจึงเข้าพบเพื่อชี้เเจงปัญหาที่เกิดขึ้นเเละร่วมกันในการหามาตราการเเละเเนวทางเเก้ไขร่วมกัน

ในเบื้องต้นผู้ประกอบการก็ได้เห็นความสำคัญในการเปิดกิจการที่ต้องเอื้อต่อคนในชุมชนโดยมีมาตราการเบื้องต้นอยู่ 3 เเนวทางคือ

1.จะมีการจุดติดตั้งลำโพงเเละกำลังเสียง

2.การปรับปรุงร้านให้มีความมิดชิดเพื่อสามารถเก็บเสียงได้

3.การจัดตั้งคณะทำงานระหว่างร้านค้าชุมชนเเละเจ้าหน้าที่รัฐในการออกตรวจ

พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายฯ ยังขอความร่วมมือไปยังร้านค้าสถานบันเทิงมีการควบคุมเครื่องอายุในการขายเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีเเละเวลาในการขาย เพื่อความสงบสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนและเอื้อประโยชน์แก่ส่วนรวมและลดปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code