ชุมชนเพาะพันธุ์ต้นกล้าภาษาจีน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


ชุมชนเพาะพันธุ์ต้นกล้าภาษาจีน thaihealth


เสริมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนเพาะพันธุ์ต้นกล้าภาษาจีนและปลูกฝังการอ่านแก่เยาวชนไทย


กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม ในโครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนกับนานมี" แก่เยาวชนใน 3 ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ สสส. ได้แก่ เยาวชนจากชุมชนมั่นคงสวนพลู, ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสาทร และ ชุมชนหน้าสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ณ ห้องสร้างปัญญา ภายในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านการเล่านิทานภาษาจีนและสร้างสรรค์งานศิลปะสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้


ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี เล่าว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีความสนพระราชหฤทัยภาษาจีน และทรงมีความรู้แตกฉาน โดยทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศจีน ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนไว้จำนวนมาก พระอัจริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แก่เด็กและเยาวชนไทยให้หันมาสนใจภาษาจีนเป็นอย่างมาก และมีการเรียนการสอนภาษาจีนตามโรงเรียน ชั้นนำ เช่น โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสอนภาษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นกลุ่มบริษัทนานมี จึงมีแนวคิดที่จะจุดประกายด้านการเรียนภาษาจีนพื้นฐาน แก่ชุมชน โดยเด็กๆ ในชุมชนส่วนใหญ่อาจขาดความพร้อม ด้านการเรียนภาษาที่สามเพิ่มเติมจากภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน จึงต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น เพราะภาษาจีนมีความสำคัญในโลกปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 50,000 ปี และเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ในวันนี้เด็กๆ จะเรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเองและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และสร้างแรงบันดาลใจให้มีการต่อยอดการเรียนขั้นสูงในอนาคต อันจะสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต่อไป


ชุมชนเพาะพันธุ์ต้นกล้าภาษาจีน thaihealth


"วันนี้เราอยากให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยกับภาษาจีนง่ายๆ จึงเริ่มต้นจากการเล่านิทาน 2 ภาษา ไทย-จีน จาก หนังสือชุด "กิจกรรมทำแล้วดี" เรื่อง ตุ๊ต๊ะมีมารยาทนะ ของสำนักพิมพ์ทองเกษม ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กในช่วงปฐมวัย ด้วยภาพประกอบมีสีสันสวยงาม เนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม พร้อมสอดแทรกคุณธรรม เพื่อเพาะบ่มให้เติบโตไปเป็นเด็กดี นอกจากเด็กๆ สนุกสนาน เพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษาจีน ซึ่งเด็กๆ สามารถออกเสียงตามและหัดเขียนอักษรจีนง่ายๆ กันอย่างสนุกสนาน เพื่อไม่ให้เด็กๆ เคร่งเครียดและช่วยผ่อนคลายอิริยาบถ มีการทำศิลปะง่ายๆ ด้วยการประดิษฐ์พัดและที่คั่นหนังสือจากไม้ไอศกรีมด้วยฝีมือตนเอง เรียกว่ามาร่วมกิจกรรมเดียว ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังมีของใช้ที่สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านด้วยค่ะ"


ด้าน สสส. กล่าวว่า พื้นที่โดยรอบของ สสส. มีเด็กๆ ที่อาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมที่เด็กๆ มีเวลาว่าง สสส. จึงมุ่งเน้นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เป็นพิเศษ ซึ่งการอ่านหนังสือซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว แต่สร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โลกวันนี้ไม่หยุดนิ่ง การเสริมสร้างปัญญาผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จึงมีความสำคัญ คนเก่งหลายๆ คนเรียนรู้โลกผ่านการอ่าน มีงานวิจัยทั่วโลกชี้ชัดมาแล้วว่าหนังสือช่วยเสริมพัฒนาการสมองโดยเฉพาะสมองของเด็กปฐมวัย หนังสือช่วยสร้างคน คนช่วยสร้างชาติ ห้องสมุดจึงไม่ให้เป็นพื้นที่เฉพาะการอ่านหนังสือหรือค้นคว้าเท่านั้น แต่ให้เป็นศูนย์กลางพบปะของชุมชน พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และจุดประกายความฝันและจินตนาการ สสส. จึงยินดีเป็นสื่อกลางในการเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ