ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจฮักเวียงช็อป


ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป thaihealth


ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ในสวนสีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ ของเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม องค์กรที่ทำงานด้าน สิ่งแวดล้อมให้กับเมืองเชียงใหม่มา ยาวนานกว่า 30 ปี


ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นี่คือที่มาของแนวคิดเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม "ฮักเวียงช็อป" ที่ต้องการจะสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงของเกษตรอินทรีย์ชุมชน สร้างความรู้สึกดีๆ และผลิตผลดีๆ จากธรรมชาติ ให้อยู่รอบๆ ตัวเรา ทำให้ตัวเรา แข็งแรง ทำให้ชุมชนแข็งแรง ดีต่อเราทั้งดีต่อโลก


"ชุมชนอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป" ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ในสวนสีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของ เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม องค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเมืองเชียงใหม่มายาวนานกว่า 30 ปี จากเดิมที่การทำงานได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุนหลายฝ่าย หากต่อมาเกิดแนวคิดว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่เครือข่ายจะสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเอง สนับสนุนและหล่อเลี้ยงตัวเองบนรากฐานความคิดและความเชื่อที่ยึดมั่น


ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป thaihealth


อรช บุญ-หลง ผู้จัดการ ฮักเวียงช็อป เล่าว่า เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม มีแนวทางการทำงานที่เด่นชัดเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่ สิ่งแวดล้อมเมือง อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต้นไม้ใหญ่และผังเมือง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายด้านการเกษตร โดยฮักเวียงช็อปเป็นหนึ่งในโครงการด้านเกษตรของเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม นั่นเอง


ฮักเวียงช็อป ดูเผินๆ อาจเหมือนร้านขายสินค้าอินทรีย์ทั่วไป แต่ความแตกต่างที่ทำให้ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ในสวนแห่งนี้พิเศษขึ้นมาคือผู้คนที่มา "ฮอม" หรือร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ จากความตั้งใจที่อยากเห็นร้านแบบนี้ได้เกิดขึ้น เป้าหมายคือการขยายวงกว้างของชุมชนอินทรีย์ที่แข็งแรง แม้จุดเริ่มต้นจะเป็นชุมชนเกษตรหรือจุดเริ่มต้นที่เล็กมากๆ หากคือความหวังที่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพราะไม่ใช้สารเคมีในทุกกระบวนการผลิต ส่วนผลกำไรที่ได้ ทางเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ก็นำไปเป็นทุนทำงานต่อ


"ผู้สนับสนุนใจดีที่ร่วมระดมทุนก่อตั้งร้าน มีทั้งเครือข่ายพี่น้องเกษตรอินทรีย์จากทั้งเชียงใหม่และทั่วประเทศ รวมทั้งผู้อุดหนุนสินค้าของร้าน ที่นอกจากจะได้กินของดีมีประโยชน์ ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชุมชนเกษตรอินทรีย์แข็งแรง" อรช เล่า


ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป thaihealth


ร้านค้าขนาด 18 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในสวนและร่มเงาสีเขียวกลางใจเมือง ถนนนิมมานเหมินท์ เป็นที่รวมของเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ตั้งแต่มะนาวไร้เมล็ดลูกโต ผลไม้ตามฤดูกาลหวานอร่อย ผักพื้นบ้าน ข้าวกล้อง น้ำผึ้ง เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว น้ำเต้าหู้รสนวล น้ำเสาวรสเปรี้ยวหวาน เนื้อหมูปลอดสารพิษ ไข่ไก่ฟองน้อยใหญ่ ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ กะปิ กุ้งแห้ง อาหารทะเลปลอดฟอร์มาลินจากประมงพื้นบ้านทางใต้ สบู่ แชมพู ผ้าใยไผ่ ฯลฯ ทุกสิ่งที่ขายอยู่ในร้านนี้ สามารถนำพาไปถึงลุงป้าน้าอาพี่น้องที่อยู่ข้างหลัง ผู้ลงแรงลงใจผลิตของสะอาดปลอดภัยให้ชุมชน โดยแต่ละชุมชน แต่ละหมู่บ้าน ก็มีเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ฮักเวียงช็อปยังได้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำให้สามารถจัดตลาดนัดขนาดย่อมขึ้นได้เดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์อีก 1 ครั้ง ล้อมวงคุยกับผู้ผลิต เวิร์กช็อปน่าสนุก แถมด้วยดนตรีเบาๆ ในสวน ล่าสุดจับมือกับ โชคดีพลาซ่า จัดตลาดนัดชุมชน "มีโชค ออร์แกนิค คอมมูนิตี้" ทุกวันเสาร์บ่าย รวมทั้งมีโครงการจัดทำฮักเวียงเดลิเวอรี่ จัดส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงบ้าน ใครสนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ไม่เพียงดีต่อสุขภาพกายแต่ยังดีต่อสุขภาพใจด้วย ก็ช่วยกันสนับสนุนได้ที่ร้านฮักเวียงช็อป ซอย 1 ถนนนิมมานเหมินท์ ด้านหลังโรงแรม Casa หรือ โทร : 06-1897-6842 Facebook : Hug Wiang Shop : Organic Community


ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฮักเวียงช็อป thaihealth


"ก็ในเมื่อเราได้รู้จักลุงป้าน้าอาที่ผลิตของ เหล่านั้น เราได้เห็นความตั้งใจ เราจะเกิดความเชื่อใจ เราจะมั่นใจ ที่จะกิน ที่จะใช้ อุปโภคบริโภคสินค้าเหล่านั้นอย่างสบายใจที่สุด เพื่อเรา เพื่อโลกที่ดีกว่า"

Shares:
QR Code :
QR Code