‘ชุมชนสู้เหล้า รูปธรรม แหล่งเรียนรู้’

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

‘ชุมชนสู้เหล้า รูปธรรม แหล่งเรียนรู้’ thaihealth

เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จัดทีมอภิปราย ชุมชนสู้เหล้า ชุมชนรูปธรรม ชุมชนแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินรายการนำทีมอภิปราย "ชุมชนสู้เหล้า ชุมชนรูปธรรม ชุมชนแหล่งเรียนรู้" โดยมีผู้ร่วมนำเสนอต้นแบบจากชุมชนบ้านหัวถนน ชุมชนกระโทก โชคชัย นายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ นักวิชาการจาก สคร.2 นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานชุมชนปลอดเหล้าในทุกระดับ พร้อมกระบวนการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในเวทีวิชาการสุราแห่งชาติครั้งที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ระดมความคิด แชร์ประสบการณ์ขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้าบุหรี่ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code