`ชุมชนสันลมจอย` กับปัญหาแอลกอฮอล์

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่


`ชุมชนสันลมจอย` กับปัญหาแอลกอฮอล์ thaihealth


เชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนสันลมจอยกับการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด


เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วบกับมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย IOGT เเละ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนสันลมจอยกับการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด


ซึ่งพื้นที่ชุมชนสันลมจอยเป็นพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่และยังมีความเป็นกึ่งชนบทกึ่งเมืองรวมไปถึงมีผู้คนที่หลากหลายที่เข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ปัญหาจึงมีความสลับซับซ้อนรวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเยาวชนนักศึกษาไปพักอาศัยตามหอพักต่างๆ ซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบนี้จะส่งผลให้มีปัญหาตามมามากน้อยเพียงไหน


ร่วมกันไปเรียนรู้ได้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่  facebook.com/youthnetwork.NPAD

Shares:
QR Code :
QR Code