ชุมชนนาห้าง ร่วมใจสร้างกติกา ลดทะเลาะวิวาท

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยพีอาร์


ชุมชนนาห้าง ร่วมใจสร้างกติกา ลดทะเลาะวิวาท thaihealth


ชุมชนบ้านนาห้าง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจสร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็กชุมชนบ้านนาห้าง โดยนายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง เด็กเยาวชนจิตอาสา ชาวบ้าน ดำเนินงานโครงการโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย สร้างความรู้ความเข้าใจ กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน


นายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง กล่าวว่า บ้านนาห้างมีสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลังเสริม มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง 58 คน ด้วยความเป็นชุมชนชนบท ทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานหมอลำซิ่ง การดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด และขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเด็กไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครอง เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในงานของชุมชนทั้งงานบุญประเพณี และงานพัฒนาชุมชน


ชุมชนนาห้าง ร่วมใจสร้างกติกา ลดทะเลาะวิวาท thaihealthการทำงานมีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือน ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือก่อปัญหาทะเลาะวิวาท หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้นำ วัดเมื่อมีงานบุญหรืองานส่วนตัว หรือใช้ระบบสังคมชุมชนลงโทษกันเองภายในชุมชน


นางอำภัย คงทน ผู้ปกครองชาวบ้านบ้านนาห้าง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนบ้านนาห้าง ได้ชวนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ได้ข้อสรุปว่าควรชวนเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสภาชุมชน เพื่อให้มารับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทั้งงานบุญประเพณี งานศพ งานบวช งานพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ซ่อมถนน ทำความสะอาดชุมชน 6 เดือนผ่านไป เด็กและผู้ปกครองรู้จักและสนิทกันมากขึ้น ตอนนี้ลูกสาว อายุ 17 ปี เข้าร่วมประชุมหรือร่วมเวทีประชาคมแทนแม่ สามารถเสนอความคิดเห็นแทนได้ จากเดิมไม่ค่อยพูดคุยกัน ลูกไม่เข้าใจแม่ และแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไร และไม่เคยช่วยงานชุมชนเลย


นางสาวนันทิดา เย็นใจ เยาวชนบ้านนาห้างกล่าวว่า 6 เดือนผ่านไป ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาทของเด็กเยาวชนเลย ขณะเดียวกันเยาวชนบ้านนาห้างทั้ง 58 คน รู้จักและได้ทำงานร่วมกัน มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเดินเข้ามาร่วมประชุมหรือทำงานกับผู้ใหญ่อย่างไร ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่คิดอะไรอยู่ หรือต้องการอะไร ทำให้โลกของเด็กและผู้ใหญ่อยู่แบบแยกจากกัน ส่งผลกระทบถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัว


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในอนาคต คือการสร้างรั้วในชุมชน เช่น รั้ววัด รั้วบ้านโดยลงแขกช่วยกันตั้งแต่การทำอิฐบ็อก เพื่อให้ชุมชนเกิดความสวยงามน่าอยู่มากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code